Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vindkraftsbolagen uppmanas att samsas om ellinjerna

Från 2013

Hur mycket mark ska vara rimligt att reservera och lösa in för vindkraftsbolagens ledningsgator? Den frågan har aktualiserats i Kristinestad då stadsstyrelsen ska ta ställning till EPV-Tuulivoimas ansökan om inlösningstillstånd för kraftledning.

Fem olika bolag planerar vindkraftsparker i södra Kristinestad. Om alla fem förverkligas och alla ska ha egna kraftledningar på cirka 46 meter, blir den sammanlagda bredden omkring 250 meter.

Endast två bolag får inlösningstillstånd?

Staden Kristinestad ska på måndag ge utlåtande till EPV:s anhållan om inlösningstillstånd.
Stadsdirektören föreslår att staden förordar ansökan, men förutsätter att arbets- och näringsministeriet beviljar inlösningstillstånd för endast två bolag. Dessa två bör i sin tur reservera plats också för de övriga vindkraftsbolagens kraftöverföringsledningar. Stadsstyrelsen i Kristinestad behandlar ärendet på måndag.

EPV har anhållit om inlösningstillstånd för en 100 kilovolts (kV) kraftledning mellan Ömossa och Bötombergen.