Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tankbilsolyckan kan ge effekter på grundvattnet

Från 2013
Olycksplatsen
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Effekterna på grundvattnet utreds efter tankbilsolyckan på stamväg 68 på torsdag morgon. Det var nämligen nära att grundvattnet förorenades av det bränsle som rann ur tankbilen.

Tankbilen körde i diket och stjälpte upp och ner på grundvattenområde. På båda sidorna av olycksplatsen ligger Esse Vattens vattentäkter på bara två kilometers avstånd. Lappfors vattenandelslags vattentäkt ligger på dryga en kilometers avstånd.

Tankbilen som körde i diket var lastad med 45 000 liter brännolja och 4000 liter bensin. Räddningsverket samlade upp en del av bränslet som rann ur tankarna, men en del av bränslet hamnade också i marken.

Oklart hur mycket bränsle som sögs upp av marken

Det finns ännu inga noggranna uppgifter om hur mycket bränsle som rann ut i marken men det som rann sögs snabbt upp eftersom marken inte var frusen. Markskiktet som skyddar grundvattnet är enligt uppskattning bara cirka två meter tjockt i området.

Enligt närings-, trafik- och miljöcentralens experter orsakar olyckan inte längre någon omedelbar fara för vattentäkten, men risken för förorening av grundvattnet finns tills all olje- och bensinförorenad marksubstans har grävts bort.

Saneringsarbetet pågår

Massabytesarbete pågår som bäst och det arbetet fortsätter sannolikt ännu nästa vecka. Dessutom förbereder man sig på att inleda skyddspumpning av grundvatten om det konstateras att olja har läckt ut i grundvattnet.

Vattenverken i området använder grundvatten som råvatten, vilket betyder att det är viktigt att det hålls rent. Lappfors vattenandelslag tar cirka 70 m3 vatten per dygn från området och Esse Vatten i genomsnitt cirka 650 m3 vatten per dygn.

Anläggningen betjänar ca 2000 invånare och områdets näringar. På området finns bland annat stora pälsfarmer och lantbruk som använder mycket vatten.

Läs också