Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

De har inte sagt ett ord i fullmäktige under hela året

Från 2013
Uppdaterad 07.06.2016 10:20.
Helsingforsfullmäktige.
Bildtext Helsingforsfullmäktige har talat i över 41 timmar i år, men sex ledamöter har inte sagt ett ord.

En fullmäktigeledamot i Helsingfors har i medeltal talat i 29 minuter under det gångna året. Den som talat mest av alla är Yrjö Hakanen (FKP), medan sex ledamöter inte har yttrat ett ord i fullmäktige under hela året. Det här visar Yle Huvudstadsregionens granskning.

4 timmar, 41 minuter och 7 sekunder. Under den tiden hinner man flyga till Berlin tur och retur och dessutom ta en kaffe på flygplatsen. Eller se på drygt 13 avsnitt av komediserien Solsidan. Eller lyssna på Yrjö Hakanens (FKP) samtliga inlägg i stadsfullmäktige i Helsingfors under 2013. Hakanen toppar klart listan över den som talat mest i fullmäktige i år. På andra plats kommer Thomas Wallgren (SDP) med 1 timme och 27 minuter medan Sirpa Puhakka (VF) tar tredje platsen med 1 timme och 7 minuter.

Så gjordes granskningen

  • Uppgifterna om antalet inlägg och längden på dem är tagna från Helsingfors stads webbplats
  • Med i granskningen är alla ordinarie ledamöter i stadsfullmäktige.
  • Ett vanligt inlägg i fullmäktige får vara högst 4 minuter långt, medan ett gruppanförande får vara 8 minuter. Ett svarsanförande får vara högst 1 minut långt.

I andra ändan av listan hittas sex ledamöter som inte kommit med ett enda inlägg under det här året. Det är Jussi Chydenius (Gröna), Pekka Majuri (Saml), Jan Vapaavuori (Saml), Jukka Järvinen (SDP), Nils Torvalds (SFP) och Mari Puoskari (Gröna). För Puoskaris del förklaras avsaknaden av taltid med att hon är fullmäktigeordförande och oftast är den som bestämmer vem som ska tala och därmed kan hon inte komma med egna inlägg.

Pekka Majuri (Saml) har varit närvarande på samtliga 20 möten i år, men aldrig sagt ett enda ord.

– Som första periodens ledamot ser jag det som min plikt att vara på plats, men jag vill sätta mig in i frågor innan jag yttrar mig. Fullmäktige har helt enkelt inte behandlat ärenden under året där mitt anförande skulle ha gett något mervärde, säger Majuri.

Men har du haft åsikter om de ämnen som har behandlats?

– Jo, det har jag förstås haft. Och i min egen fullmäktigegrupp och i andra bakgrundsgrupper har jag fört fram dem. Men jag satsar mer på att påverka i bakgrunden.

Majuri tror ändå att han kommer att tala under nästa år eftersom han i egenskap av ordförande för Helsingfors Energis direktion måste yttra sig då energifrågor behandlas i fullmäktige.

"Jag vill göra, inte tala"

Liksom Pekka Majuri har Jukka Järvinen (SDP) ofta varit närvarande men aldrig yttrat sig. Järvinen har varit på 18 av årets 20 möten men aldrig sagt någonting. Han säger att han agerar istället för att tala.

– Det finns så många som talar, men få gör någonting. Jag vill vara en som gör och inte en som talar, säger Järvinen.

Men vad har du då gjort?

– Jag jobbar i Helsingfors gästhem med drogmissbrukare och bostadslösa. Jag hjälper dem att hitta rätt väg i livet och försöker få dem att bli en del av samhället.

Det finns så många som talar, men få gör någonting. Jag vill vara en som gör och inte en som talar.

Men vad har du gjort som fullmäktigeledamot?

– Jag har hjälpt människor att komma bort från gatan och hjälpt dem upp från diket och hittat en plats åt dem där de kan fortsätta leva.

Men det här jobbet som du gör har inget med det att du valts in i fullmäktige att göra.

– Nej. Men sociala frågor behandlas också i fullmäktige. Utslagning och ojämlikhet, som jag stöter på i mitt civila jobb, är stora frågor också i fullmäktige och där vill jag påverka.

Men du talar inte om det på mötena?

– Det är så många där som talar om det. Men när min tid kommer talar jag om det, men ännu har jag inte gjort det.

"Det förekommer så mycket tomt prat"

Den som oftast varit frånvarande från mötena i är Jussi Chydenius (Gröna). Han har bara varit på 7,5 av 20 möten i år. Han hör också till dem som inte sagt ett enda ord under hela året.

– Jag har varit frånvarande för att jag på grund av mitt jobb ofta är på resande fot och är borta från Helsingfors. Fullmäktigejobbet är inget heldagsjobb och därför måste jag prioritera mitt andra jobb framom det, säger Chydenius, som är medlem i sånggruppen Rajaton.

Men varför har du inte talat då du varit på plats?

– Jag upplever att talen i fullmäktige är självändamål som inte påverkar beslutsfattandet. Det förekommer mycket tomt prat i fullmäktige och ledamöter upprepar saker som redan har sagts. Jag har inga politiska ambitioner och att tala bara för talets skull intresserar inte mig, säger Chydenius.

Vad har du då åstadkommit som politiker i år?

– Fullmäktigearbetet är grupparbete. Vi har en bra grupp och många aktiva kommunalpolitiker och jag stöder dem. Jag har inga egna politiska ambitioner, men De gröna har en stor fullmäktigegrupp. Jag har ingen egen agenda förutom att hjälpa till, säger Chydenius, som också är suppleant i stadsstyrelsen.

Men har du alls tid för fullmäktigearbetet?

– Det spelar inte så stor roll eftersom vi har många bra suppleanter. Till exempel är första suppleanten Tuomas Rantanen erfaren och han får gärna ta min plats då jag inte kan närvara på mötena. Jag anser inte att det är till skada för skattebetalarna i Helsingfors om jag inte är på plats.

Tänker du vara lika mycket borta nästa år?

– Sannolikt ja. Förra gången jag vara ledamot hamnade jag på löpsedeln för att jag varit borta så mycket. Jag anser inte att det är till skada för skattebetalarna och mina väljare. Att vara närvarande på mötena är inte avgörande för att delta i beslutsfattandet.

På delad andra plats i frånvarostatistiken är Eija Loukoila (VF) och Jan Vapaavuori (Saml). De har varit närvarande på 12,5 av 20 möten i år. SFP:s Nils Torvalds, som har varit ordinarie fullmäktigeledamot sedan den 11 september har varit på 1 av 8 möten sedan dess.

Vänstern talar mer än högern

Sammanlagt har ledamöterna talat i 41 timmar, 46 minuter och 58 sekunder under det här året. Som grafen ovanför visar har Samlingspartistena med 22 procent stått för den största delen av inläggen. Andelen är ändå 5 procentenheter mindre än den andel som partiet har av ledamöterna i fullmäktige.

De partier som har talat mer i förhållande till hur många ledamöter de har är Centern, Finlands kommunistiska parti, Kristdemokraterna och Vänsterförbundet. FKP har en ledamot eller 1 procent av ledamöterna men har ändå stått för 11 procent av det som sagts under fullmäktigemötena i år. SFP har 6 procent av ledamöterna och har också stått för en lika stor del av inläggen. Övriga partier har därmed talat mindre än andelen ledamöter skulle ge "rätt" till.

Majoriteten eller 52 procent av ledamöterna representerar en rödgrön vänster (Gröna, SDP, VF och FKP). När det gäller andelen av det som sägs står däremot vänstern för en ännu större majoritet, eller 55 procent.

Så mycket talade ledamöterna i år i fullmäktige

Tabellen är sorterad enligt total taltid, men du kan också sortera på den andra sätt genom att trycka på rubriktexterna. Med hjälp av sökrutan går det att söka på parti eller person.

Ledamot Taltid totalt Möten Tal/möte
Hakanen Yrjö (FKP) 04:41:07 17 00:16:32
Wallgren Thomas (SDP) 01:27:23 17,5 00:05:00
Puhakka Sirpa (VF) 01:07:45 18,5 00:03:40
Männistö Lasse (Saml) 01:05:49 17 00:03:52
Anttila Maija (SDP) 01:03:40 19 00:03:21
Ebeling Mika (KD) 01:00:26 20 00:03:01
Månsson Björn (SFP) 00:59:08 20 00:02:57
Karhuvaara Arja (Saml) 00:55:36 17,5 00:03:11
Asko-Seljavaara Sirpa (Saml) 00:55:03 18,5 00:02:59
Pajamäki Osku (SDP) 00:54:18 18,5 00:02:56
Holopainen Mari (Gröna) 00:51:42 16 00:03:14
Huru Nina (Sannf) 00:51:08 18,5 00:02:46
Rauhamäki Tatu (Saml) 00:49:40 19 00:02:37
Kolbe Laura (C) 00:48:50 15 00:03:15
Peltokorpi Terhi (C) 00:48:00 20 00:02:24
Koskinen Kauko (Saml) 00:47:34 19 00:02:30
Taipale Ilkka (SDP) 00:43:21 13 00:03:20
Vuorjoki Anna (VF) 00:42:57 19,5 00:02:12
Stranius Leo (Gröna) 00:42:27 20 00:02:07
Saarnio Pekka (VF) 00:41:07 16 00:02:34
Hursti René (Sannf) 00:41:05 19 00:02:10
Muttilainen Sami (VF) 00:40:07 18,5 00:02:10
Lindell Harri (Sannf) 00:38:52 19 00:02:03
Soininvaara Osmo (Gröna) 00:37:45 15,5 00:02:26
Pakarinen Pia (Saml) 00:37:11 19 00:01:57
Alanko-Kahiluoto Outi (Gröna) 00:36:13 17 00:02:08
Niiranen Matti (Saml) 00:34:37 20 00:01:44
Jalovaara Ville (SDP) 00:33:47 19 00:01:47
Loukoila Eija (VF) 00:32:19 16 00:02:01
Kari Emma (Gröna) 00:32:01 18 00:01:47
Kivekäs Otso (Gröna) 00:29:44 19 00:01:34
Honkasalo Veronika (VF) 00:29:18 18,5 00:01:35
Arajärvi Pentti (SDP) 00:29:16 16,5 00:01:46
Urho Ulla-Marja (Saml) 00:29:14 20 00:01:28
Thors Astrid (-25.8.2013) (SFP) 00:28:44 7 00:04:06
Halla-aho Jussi (Sannf) 00:28:39 14,5 00:01:59
Muurinen Seija (Saml) 00:26:46 17,5 00:01:32
Kousa Tuuli (Gröna) 00:25:41 20 00:01:17
Koivulaakso Dan (VF) 00:24:50 15 00:01:39
Arhinmäki Paavo (VF) 00:24:49 12,5 00:01:59
Rantala Marcus (SFP) 00:23:39 18 00:01:19
Nieminen Jarmo (Saml) 00:21:40 17 00:01:16
Laaninen Timo (C) 00:21:20 17,5 00:01:13
Kantola Helena (Sannf) 00:21:08 18,5 00:01:09
Valokainen Tuomo (SDP) 00:20:58 18 00:01:10
Rissanen Laura (Saml) 00:20:33 17,5 00:01:10
Abdulla Zahra (Gröna) 00:20:14 13,5 00:01:30
Perälä Erkki (Gröna) 00:20:14 17 00:01:11
Storgård Päivi (SFP) 00:20:10 14 00:01:26
Sumuvuori Johanna (Gröna) 00:19:24 14 00:01:23
Modig Silvia (VF) 00:19:07 15 00:01:16
Rydman Wille (Saml) 00:18:42 19 00:00:59
Koulumies Terhi (Saml) 00:18:29 20 00:00:55
Bogomoloff Harry (Saml) 00:18:25 20 00:00:55
Torsti Pilvi (SDP) 00:17:57 15 00:01:12
Sinnemäki Anni (Gröna) 00:17:14 17,5 00:00:59
Brettschneider Gunvor (SFP) 00:17:14 18 00:00:57
Mäkimattila Sari (KD) 00:16:54 17 00:01:00
Kanerva Seppo (Sannf) 00:16:39 13,5 00:01:14
Mäki Terhi (SDP) 00:16:39 20 00:00:50
Rautava Risto (Saml) 00:15:56 20 00:00:48
Hautala Heidi (Gröna) 00:14:56 14 00:01:04
Razmyar Nasima (SDP) 00:14:28 19 00:00:46
Tenkula Tarja (SDP) 00:13:34 18 00:00:45
Ikävalko Suzan (Gröna) 00:12:52 20 00:00:39
Enroth Matti (Saml) 00:12:33 20 00:00:38
Oskala Hannu (Gröna) 00:10:38 15,5 00:00:41
Lipponen Päivi (SDP) 00:09:46 13 00:00:45
Hakola Juha (Saml) 00:08:14 16 00:00:31
Pelkonen Jaana (Saml) 00:07:45 16 00:00:29
Raittinen Timo (Saml) 00:07:22 18 00:00:25
Relander Jukka (Gröna) 00:07:02 18 00:00:23
Andersson Hennariikka (Saml) 00:06:25 19 00:00:20
Hamid Jasmin (Gröna) 00:06:16 16 00:00:24
Paavolainen Sara (SDP) 00:06:00 18 00:00:20
Krohn Minerva (Gröna) 00:02:49 16 00:00:11
Hetemaj Fatbardhe (Saml) 00:02:14 20 00:00:07
Heinäluoma Eero (SDP) 00:01:48 17,5 00:00:06
Raatikainen Mika (Sannf) 00:01:39 15 00:00:07
Packalén Tom (Sannf) 00:00:02 13 00:00:00
Chydenius Jussi (Gröna) 00:00:00 7,5 00:00:00
Puoskari Mari (Gröna) 00:00:00 16,5 00:00:00
Majuri Pekka (Saml) 00:00:00 20 00:00:00
Vapaavuori Jan (Saml) 00:00:00 12,5 00:00:00
Järvinen Jukka (SDP) 00:00:00 18 00:00:00
Torvalds Nils (11.9.2013-) (SFP) 00:00:00 1 00:00:00