Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rika klarar klimatförändringen bättre

Från 2013
Uppdaterad 13.12.2013 21:11.
Stormen Eino härjar i Uleåborg

Häftiga stormar och regn kommer att bli allt vanligare om vi inte gör någonting för att stoppa klimatförändringen.
Klimatförändringen bidrar samtidigt till ökad polarisering i samhället och bara de som har råd kan skydda sig mot vädret och oron i samhället, visar en ny utredning.

Vid nästa sekelskifte är medeltemperaturen sex grader varmare i Finland. Det innebär bland annat att det stormar och regnar betydligt oftare än idag, i Finska viken har havsnivån höjts med en halv meter, det är vanligt med översvämningar och vintrarna är utan snö. Det här visar den framtidsutredning som jubileumsfonden Sitra och konsultbolaget Gaia har publicerat idag.

Sitra och Gaia har utgått från klimatpanelen IPCC:s mest pessimistiska scenario och man har utrett hur samhället ser ut om utsläppet av växthusgaser fortsätter i samma takt som i dag. Men klimatförändringen får verkningar som förändrar hela samhället.

Bildtext Det blir vanligare att cykla och samåka.

- Alla börjar se till bara sitt eget intresse. Ojämlikheten mellan länder, men också inom landets gränser ökar, säger ledande sakkunniga Vesa-Matti Lahti på Sitra.

Rika bor i egna områden, vanligare att cykla

År 2080 har mat, energi och vatten blivit så dyrt att mindre bemedlade inte har råd med en mångsidig kost. Det blir vanligare att odla för husbehov.

- De rika har råd att förbereda sig bättre på följderna, de kan till exempel bygga bättre hus än vad fattiga kan, säger Lahti.

I framtiden bor de finländare som har råd i egna skyddade områden, medan de med mindre pengar bor i otrygga områden med dåliga trafikförbindelser. Man måste skydda sig både mot vädrets makter, men också mot oron i samhället. Den offentliga servicen har vittrat sönder och de sociala klyftorna har blivit större. Det skapar osäkerhet och det är vanligt med protester och uppror.

De rika har råd att förbereda sig bättre på följderna av klimatförändringen

År 2080 är bränslet så dyrt att det begränsar privatbilismen. Det har istället blivit vanligare att cykla och samåka.

Läkarvetenskapen har gått framåt så att det är möjligt att leva länge, för den som har råd, men det kommer att finnas stora skillnader i vem som får och vem som blir utan vård. Värmen gör att vissa hälsoproblem blir vanligare. Fler åldringar dör av värmen, sjukdomar i andningsorganen ökar och allt fler drabbas av mentala problem.

"Det här är Sitras Himanen-rapport"

Men som alltid då det gäller klimatuppvärmning, så väcker också den här utredningen diskussion. Forskaren och klimatskeptikern Kenneth Rundt i Åbo tycker att Sitras utredning bygger på helt fel grunder.

- Jag fick intrycket att det här är Sitras Himanen-rapport, den är lika värdelös, säger Rundt.

Rundt menar att IPCC:s beräkningar, där man har räknat ut att jordens medeltemperaturen stiger med fyra grader och Finlands med sex grader, bara bygger på matematiska modeller. Modellerna säger ingenting om hur det är i verkligheten, menar han.

- Här i Åbo ser det ut som om vi får en svart jul, och det har vi ju vartannat år. Så kommer det att fortsätta också i framtiden, säger Rundt.

Utredningen ska väcka diskussion

Det skulle vara mycket billigare att minska på utsläppen nu

Sitras utredning har gjorts för att väcka diskussion och få folk att inse hur det kan se ut i Finland år 2080, om ingenting görs för att stoppa klimatförändringen. De stora klimatkonferenserna har gett väldigt lite konkreta resultat. Hittills har länderna inte förbundit sig till några utsläppsgränser. Men Vesa-Matti Lahti på Sitra är ändå hoppfull.

- Jag tror nog att det går att komma överens, frågan är bara hur länge det tar. Det skulle vara mycket billigare att minska på utsläppen nu, än senare då det krävs betydligt mera för att vända på trenden, säger Lahti.