Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hakkarainen vänder sig till polisen

Från 2013
Uppdaterad 16.12.2013 08:21.
Jyrki Hakkarainen har nu befriats från tjänsten som utvecklingsdirektör i Raseborg.
Bildtext Raseborgs förra utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen.
Bild: YLE/Pia Santonen

Jyrki Hakkarainen, Raseborgs förra utvecklingsdirektör och kommundirektör i Pojo, har vänt sig till polisen beträffande den påstådda diskrimineringen från Raseborgs stads sida.

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Tidigare i år gav Regionförvaltningsverket Hakkarainen rätt i att diskriminering förekommit men några åtgärder från regionförvaltningsverkets sida tas inte. Därför har alltså Hakkarainen nu själv begärt att polisen utreder fallet.

Den granskare som i somras behandlade ärendet på Regionförvaltningsverket ansåg att Hakkarainen verkligen hade blivit fel behandlad när han fått sänkt lön i samband med kommunsammanslagningen och då det gäller hans rätt att som utvecklingsdirektör föredra ärenden. Däremot ansåg granskaren att Raseborg försökt åtgärda bristerna efter att Hakkarainen lyft fram problem och därför gjorde staden sig inte skyldig till direkt fel enligt arbetarskyddsreglerna.

Regionförvaltningsverket har beslutat att inte vidta några åtgärder beträffande diskrimineringen av Jyrki Hakkarainen, berättar överinspektör Eerik Tarnaala.

- För vår del är ärendet slutbehandlat, säger Tarnaala.

Arbetarskyddsmyndigheterna kan göra anmälan

Arbetarskyddsmyndigheterna har möjlighet att göra en anmälan till polisen för förundersökning men Tarnaalas bedömning är att fallet inte uppfyller kriterierna för arbetsplatsdiskriminering så som de är stipulerade i strafflagen.

- Även om staden gjort sig skyldig till diskriminering enligt lagen om lika behandling så uppfylls i det här fallet inte kriterierna för diskriminering enligt strafflagen, motiverar Tarnaala beslutet.

Hakkarainen själv ber nu i stället polisen utreda om Raseborgs stads tjänstemän och förtroendevalda gjort sig skyldiga till osakligt bemötande, trakasserier och arbetsplatsdiskriminering.

Diskriminering under många år

I utredningsbegäran nämner han särskilt staden Raseborg, stadsdirektör Mårten Johansson och stadsstyrelsens ordförande år 2009-2012, Ulf Heimberg.

Diskrimineringen skulle enligt utredningsbegäran ha utförts från och med hösten 2008 fram till 17.12.2012 då Hakkarainen blev uppsagd av stadsstyrelsen.

Han hänvisar som tidigare till att hans lön sänktes och arbetsuppgifterna förändrades och begränsades. Dessutom uppger han bland annat att han svartmålats och har frysts ut.

Hakkarainen kritiserar också Regionförvaltningsverket för handfallenhet eftersom inga egentliga åtgärder vidtagits.