Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lite mindre insyn då affärsverk bolagiseras

Från 2013
Uppdaterad 16.12.2013 08:22.
Västra hamnen i Hangö.
Bildtext Bolagiseringen av Hangö hamn pågår med full furt.
Bild: Yle/Minna Almark

Hangö hamn och Ekenäs Energi blir aktiebolag den första januari. Det innebär att beslutsprocesserna i bolagen blir de snabbare, men också mindre tillgängliga för allmänheten.

Programmet är inte längre tillgängligt
Hamndirektör Paavo Lyytikäinen.
Bildtext Paavo M. Lyytikäinen
Bild: Yle/Minna Almark

Från och med årsskiftet kommer Hangö hamn och Ekenäs Energi att bli aktiebolag i stället för affärsverk. För kunderna ska det här inte ha någon betydelse, men när det gäller beslutsprocesserna i bolagen blir de snabbare, men också mindre tillgängliga för allmänheten.

Paavo Lyytikäinen, som är direktör för Hangö hamn ser flera fördelar med bolagiseringen.

- Beslutsprocesserna förändras. I och med att det blir ett bolag är besluten inte längre kommunala, utan fattas av bolagets styrelse. Det innebär att beslutsprocesserna blir smidigare och snabbare jämfört med dagens läge, säger han.

Bland annat kommer besvärsmöjligheten att falla bort, vilket innebär att de beslut som fattas av styrelsen genast kan förverkligas.

- De är inte öppna beslut på samma sätt som tidigare, säger Lyytikäinen.

Bolaget informerar alltid

Han understyrker ändå att bolaget naturligtvis informerar om de beslut som fattas.

- Om de berör någon utomstående så informerar vi nog vad som händer här.

Orsaken till att bland annat hamnar och elbolag måste bolagiseras är att EU kräver att kommunerna gör sig av med affärsverk som snedvrider konkurrensen.

Stig Sundberg i Hangö.
Bildtext Stig Sundberg
Bild: Yle/Minna Almark

Stig Sundberg (SFP) är ordförande för den nuvarande direktionen för Hangö hamn. I och med bolagiseringen kommer direktionen att ersättas av en styrelse, som är tillsatt av staden.

Att hamnen bolagiseras är ett måste och Sundberg ser flera fördelar än nackdelar med det. Beslutstiderna blir kortare och aktiebolaget har också större handlingsfrihet, så verksamheten kan kundanpassas i högre grad.

Dessutom behöver bolagets investeringar inte konkurrera men annan förvaltning i staden, säger han. Men det finns också nackdelar med bolagiseringen.

- Det är inte lika genomskinligt, de beslut som man gör. Och det är ju naturligt med tanke på att man inte längre har möjlighet att ta del av föredragningslistorna till styrelsen.

Staden äger 100 procent av bolaget

Sundberg poängterar ändå att bolaget till 100 procent ägs av staden och att alla större beslut måste godkännas av koncernledningen, det vill säga stadsstyrelsen.

Dessutom kommer alla ärenden som handlar om hamnens markanvändning fortsättningsvis att behandlas i miljönämnden och i stadsfullmäktige, så i de fallen kommer beslutsprocessen att se ut som tidigare. Det är också de här ärendena som har samlat på sig mest besvär och den besvärsmöjligheten faller alltså inte bort.

Enligt stadskamrer Thomas Karlsson är omvandlingen från affärsverk till aktiebolag inte speciellt dramatisk.

Thomas Karlsson
Bildtext Thomas Karlsson.
Bild: Yle/Minna Almark

- Det är viktigt att komma ihåg att Ekenäs Energi som affärsverk också har haft möjlighet att bedriva sin verksamhet relativt självständigt, så det blir inte speciellt stor skillnad.

Skillnaden märks enligt honom snarast inom administrationen och i styrelsearbetet.

- Verksamhetens målsättning och riktning kommer fortsättningsvis att vara den samma, säger han.