Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Småpartiklar i luften kan vara farligare än man trott

Från 2013
Uppdaterad 01.07.2015 15:59.

En omfattande europeisk undersökning visar att småpartiklar i inandningsluften kan förkorta livstiden även om deras koncentration inte överskrider dagens maxvärden.

Observationen tyder på att de nuvarande åtgärderna inte nödvändigtvis räcker för att skydda befolkningen från småpartiklarnas hälsorisker.

Med hjälp av över 20 undersökningar och 370 000 personers hälsoregister har forskarna uppskattat att dödsrisken stiger då det årliga medeltalet av PM2,5 partiklarnas koncentration stiger med fem mikrogram per kubikmeter luft. En sådan tillväxt ökar enligt forskningen risken att dö med sju procent.

PM2,5 partiklar är partiklar med en diameter mindre än 2,5 mikrometer. De bildas främst vid all typ av förbränning. De tillhör de partiklar som ger störst hälsoproblem.

Skillnaden på fem mikrogram kan till exempel förekomma mellan en livligt trafikerad gata och ett lugnt område, alltså kan hälsoriskerna variera mycket inom samma stad eller område.

Inom EU och Finland ligger den årliga gränsen för PM2,5 partikelkoncentrationen på 25 mikrogram per kubikmeter luft. Forskarna föredrar den klart striktare rekommendationen från världshälsoorganisationen WHO som har en övre gräns på tio mikrogram och önskar att myndigheterna rättar sig efter den.

På de flesta områden i Finland ligger koncentrationen i nuläget under 15 mikrogram. Det största problemet är partiklar som färdas hit från utlandet, men också trafiken och småskalig förbränning kan vara betydande faktorer.

Undersökningen publicerades i tidsskriften Lancet.

Diskussion om artikeln