Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sista ordet inte sagt om skärgårdsvägen i Malax

Från 2013
Uppdaterad 12.12.2014 16:38.
Bild: YLE/ Carl-Magnus Långkvist

Högsta domstolen har gett sommarstugeägarna rätt att använda vägen Häggören- Algrundet i Malax. Domstolen motiverar avgörandet med att ägarna till sommarstugor på en ö har rätt att få vägförbindelse ända fram i all synnerhet som fritidsboende numera närmar sig året-runt-boende. Domstolen hänvisar till ett prejudicerande avgörande från år 2008.

Högsta domstolen om vägtvisten i Malax

Programmet är inte längre tillgängligt

Högsta domstolen anser att vägen inte i betydande grad försämrar användningen av motpartens; markägarna Henrikssons fritidsbostad för rekreationsändamål. Olägenheten är inte betydande men högsta domstolen anser ändå att vägen kunde få en ny sträckning som ligger längre från Henrikssons tomter. Därför återförvisar domstolen ärendet till fortsatt vägförrättning.

Högsta domstolen om vägtvisten i Malax

Programmet är inte längre tillgängligt

- Det är att låsa upp det sista låset på en fjorton års kamp, säger advokat Christian Näsman som företräder ett 80-tal sommarstugeägare med Kurt Ahlbäck som första undertecknare.

Vägförrättningen som startar på nytt kan ta lång tid.

Vicehäradshövding Christina Bexar som företräder markägarna Henriksson menar att det fortfarande saknas grund för att använda Henrikssons fastigheter för trafik till skärgårdsområde.

- Ärendet är långtifrån slutbehandlat, säger Bexar.

De rättigheter som stiftas i en vägrätt uppkommer först då hela vägförrättningen är slutbehandlad och förrättningen har registrerats i fastighetsregistret. Alla ersättningar för olägenheter måste dessutom vara betalda.

- Det kan finnas saker man kan besvära sig över i förättningsprocessen, säger Christian Näsman.

Det kan rör sig om byggnadskostnader eller hur stickvägarna dras.

- Det kan handla om en process på flera år, säger Näsman.

Läs också!
Stugägare vann vägtvist i Malax
HD-domare besökte den omtvistade vägen i Malax
Hovrätten förkastade skadeståndskrav