Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vattenreningen fortsätter på samma nivå i Jakobstad

Från 2013
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE/Nora Engstr

Det blev inga skärpta krav på kväverening i avloppsreningsverkets nya miljötillstånd i Jakobstad. Målet är fortfarande att få bort minst 60 procent av totalkvävet ur avloppsvattnet men regionförvaltningsverket ställer inga absoluta krav på den punkten.

Reningen av fosforn ligger kvar på samma nivå som i tidigare tillstånd, det vill säga högst 0,3 mg/l fosfor får finnas i det avloppsvatten som släpps ut i havet.

Regionförvaltningsverket skärpte däremot gränsvärdet för den kemiska syreförbrukningen en aning. Fasta ämnen får ingå högst 20 mg/l avloppsvatten och reningseffekten bör ligga på minst 90 procent.