Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Konstnärlig design hotad i Fiskars bruk?

Från 2013
Uppdaterad 18.12.2013 10:46.
Fiskars bruk.
Bild: YLE/Robin Lindberg

Ingmar Inko Lindberg är oroad över framtiden för Fiskars bruk. Han är kritisk till hur Fiskarsbolaget i dag ser på framtiden på bruket. - Konstnärlig design av hög klass blir till cirkuskonst, anser han.

Programmet är inte längre tillgängligt

Lindberg är tidigare fastighetsdirektör och vice vd för Fiskarsbolaget. Han gick i pension för snart fem år sedan. Han tycker att den nya ledningen satsar på fel saker.

Antalet turister ska fördubblas och det ordnas olika sorters evenemang i bruket året om.

Ingmar Inko Lindberg
Bildtext Inko Lindberg.
Bild: Yle / Helena Rosenblad

- Konstnärlig design av hög klass blir till cirkuskonst, anser Inko Lindberg. Det var han som i mitten av 1980-talet fick tanken att locka hantverkare och konstnärer att bosätta sig i bruket.

- Jag ser ganska kritiskt på dagens situation av den orsaken att jag tror att den nuvarande ledningen inte riktigt har förstått eller får förstå vad här har hänt. Nu är man kanske mera ute efter kortsiktiga profiter och man tycker att det här har levt sin tid.

Lindberg pratar om en skiftning av fokus som ganska snart kan köra i väggen så det smäller.

- Varför vill man ha hit människor och grilla eller steka plättar eller gå med snöskor eller ha pilktävlingar? Det finns nog bra med andra ställen för sådana aktiviteter.

Han är också kritisk till den nya broschyren för nästa år som heter Fiskars 365. Det med anledning av att det nästa år har gått 365 år sedan Fiskars bruk grundades. Samtidigt vill man ha aktivitet i bruket året om.

- När man läser i den nya broschyren att någonting ska hända här varje dag så är det här nog ett blivande Lystiland eller cirkusfält. Tyvärr så nämns den här seriösa verksamheten som är världsunik och världsberömd med några rader i hela sammanhanget.

Designer Barbro Kulvik i Fiskars
Bildtext Barbro Kulvik.
Bild: Yle / Helena Rosenblad

Med från början

Designern Barbro Kulvik var en av pionjärerna i Fiskars bruk. Hon och hennes man Antti Siltavuori har bott i bruket i över 20 år. Hon var också med och startade konstnärsandelslaget som höll den första sommarutställningen år 1994. Också Barbro Kulvik är oroad över utvecklingen i Fiskars bruk och liknar det som nu satsas på i bruket vid en Sverigebåt.

- Om det finns en sådan här negativ trend att man vill pusha på för mycket saker så är jag av den åsikten att det här inte kommer att hålla länge. Du kan inte trycka in en massa nya händelser och saker utan att det som redan finns faller bort. Inte behöver vi ju ha någon underlig Sverigebåt.

Fiskars fastighetsdirektör Patrick von Essen
Bildtext Patrick von Essen kommer att lämna Fiskarsbolaget.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Annan syn på utvecklingen

Nuvarande direktören för Fiskars fastigheter Patrick von Essen har en helt annan syn på hur bruket utvecklas. Han säger att man vill locka besökare till bruket året om genom fyra teman. Konst, hantverk och design är fortfarande det viktigaste, men dessutom vill man satsa på smakupplevelser och närmat, natur och uteliv och musik.

- Vi fortsätter med att utveckla Fiskars bruk så att det ska bli ett bättre ställe att bo på, ett trevligare ställe att besöka och ett bra ställe att idka företagsverksamhet på.

Programmet är inte längre tillgängligt

Inko Lindbergs syn på att utvecklingen leder till att konstnärlig design av hög klass blir till cirkuskonst vill von Essen inte kommentera desto mera.

- Cirkuskonster har vi ju inte på programmet, konstaterar von Essen som tycker att Lindberg får stå för sina egna uttalanden.

von Essen tycker inte att det är något problem att sommarutställningen i nästa års jubileumsbroschyr lyfts fram som ett evenemang bland andra.

- Av evenemangen vi har nästa år så är ju sommarutställningen och kommer alltid att vara huvudevenemanget. Det som kanske är nytt är att det blir flera evenemang kring det. Jag tycker att de lyfts fram ganska mycket.

Turismen i Fiskars

Fiskarsbolaget har som mål att fördubbla antalet turister, från 150 000 till 300 000 inom 10-15 år.

- Fiskarsbolaget har ju inte någon direkt nytta av turister, men samtidigt så inser vi ju att för alla de företagare som fungerar i bruket så är det viktigt att här är tillräckligt många besökare. Därför jobbar vi mycket tillsammans med köpmannaföreningen och andelslaget och staden för att göra Fiskars bruk litet mera känt som besöksort.

Ingmar Inko Lindberg säger att det till en början inte fanns en tanke på att locka turister till Fiskars.

- Det kom riktigt som en sidoprodukt. Ingen tänkte på det, vi annonserade inte, vi lät folk tala till sina vänner och bekanta. Det att det på senare år har varit kring 150 000 människor här per år har redan skapat stora problem.

- Det finns för litet toaletter, för litet wc:n, för litet restaurangplatser, för litet caféplatser. Att nu försöka utöka det besökarantalet så här ohejdat så är ju vansinne. Det här bruket kommer inte att svälja. Det är ju byggt i en dal med en enda väg igenom. Det är ingen chans att det går klart. Men man ska ju kanske göra misstag innan man lär sig.

Inko Lindberg förstår inte varför man nu vill locka mera turister till Fiskars bruk.

- Jag skulle aldrig ha valt den här linjen. Med den planeutvidgning som här kom så borde man erbjuda de tomter och de möjligheter som här finns åt rätta sortens människor; konstnärer, hanverkare, planerare, designers, och verkligen i långsam takt bygga ut det här.

Programmet är inte längre tillgängligt
Radio Vega Västnyland: Barbro Kulvik berättar om Fiskars - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Hyrorna

Andelslagets sommarutställning ordnas nästa år endast i Kopparsmedjan, medan Magasinet är i Fiskarsbolagets bruk. Orsakerna är hyreshöjning och dåligt skött ekonomi inom andelslaget.

- Hyrorna för utställningslokalerna har stigit tiofalt och därför har vi sagt att vi inte kan använda magasinet, säger Kulvik.

Patrick von Essen förnekar däremot att hyrorna för utställningslokalerna höjts.

- Andelslagets hyror till bolaget har de facto sjunkit, säger von Essen.

Ingmar Lindberg tycker för sin del att hyrorna för nya invånare gärna kan höjas

- Men för de här som byggde upp det tycker jag att det är litet oskäligt. Man har höjt hyrorna för andelslaget så att andelslaget inte kommer att ha råd med mer än en utställning, säger Lindberg.

Dagens utveckling tilltatar inte Inko Lindberg.

- Jag är nog oroad. Här har redan börjat flytta människor bort och tyvärr är det bra människor som flyttar bort. Det kommer nya i stället men de är inte på samma planet. Kanske hyresintäkterna på brukskontoret ser lika ut, men andligt och mentalt blir det här ett helt annat bruk på tyvärr ganska kort tid.

Bra eller dålig dialog?

Det råder också delade meningar om huruvida dialogen mellan konstnärsandelslaget och Fiskarsbolaget fungerar eller inte.

- Rent ut sagt så tror jag inte att vi har så mycket dialog, säger designern Barbro Kulvik.

Fastighetsdirektören Patrik von Essen har inte samma syn på avsaknaden av dialog mellan Fiskarsbolaget och andelslaget som designern Barbro Kulvik.

- Jag är mycket i kontakt med andelslagets ordförande och övriga styrelsemedlemmar och jag har sagt att min dörr står alltid öppen om någon vill komma och besöka mig. Jag har också blivit inbjuden till deras möten så jag tycker att mellan bolaget och styrelsen så fungerar det bra, säger von Essen.

Ingmar Lindberg konstaterar att många konstnärer är beroende av Fiskarsbolaget eftersom de hyr sina ateljéer och bostäder av bolaget.

- Det är nog en besvärlig situation för de är nog livegna på sitt sätt. Det är klart att de kan flytta, men de vill ju inte flytta. De skulle vilja stanna kvar här, de skulle vilja att det utvecklas. Men fortsätter det på det här sättet så tror jag att hemskt många kommer att flytta, säger Lindberg.

Efter att intervjun gjordes blev det klart att Patrik von Essen lämnar Fiskarsbolaget för att bli verkställande direktör för Dovre group, som erbjuder projektledning och konsulttjänster inom den internationella energisektorn.

Höjda hyror i Fiskar