Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Rivet ur mitt arkiv: Hata Handboll

Från 2013
Uppdaterad 29.10.2015 13:10.
Bildtext Kyss...
Bild: Srdjan Suki / EPA / All Over Press

Kommer ni ihåg humorprogrammet Hata Handboll? Det sändes år 2008 i dåvarande FST5 och undertecknad var en i gänget. Programmet bytte efter ett halvt år namn till Safari och sånt. Orsaken till namnbytet var att handbollsförbundet tog väldigt illa upp av namnet.

Själva programmet hade inget med handboll att göra. Vi valde namnet eftersom vi tänkte att alltid retar det nån. Det var så rätt. Vi bytte ändå inte bara bort namnet utan vi spelade bort namnet. I ett direktsänt jippo kastade en landslagsspelare 5 bollar mot ett handbollsmål som vaktades av mig. Skulle jag ta tre skulle vi behålla namnet. Resultatet ses ovan. Det måste vara den enda gången i finländsk tv-historia man spelade om ett programnamn.

Men nu till mitt arkivfynd: I samband med affären fick FST:s ledning ett brev av handbollsförbundet med krav på ett namnbyte. I brevet sades det bl.a. att namnet Hata Handboll är "kränkande mot hela sporten". Jag skrev tillbaka ett öppet svar till handbollsförbundet men fick aldrig sända iväg det, eftersom ledningen tyckte att jag inte skulle hälla mer bensin i elden. Jag tycker än idag att det var ett väldigt bra svar. Läs!

Öppet svar till Finlands Handbollsförbund

I ert brev till humorprogrammet Hata Handboll kräver ni att vi skall byta namn på vårt program eftersom namnet Hata Handboll är ”kränkande mot hela sporten”.

Det tänker vi inte göra. Och innan ni kan undra ”Varför” skall vi här nedan förklara just det: Varför?

Man kan inte kränka en idrott. Handboll är ett abstrakt begrepp, liksom bord eller stol eller persienn. Och lika lite som jag kan kränka en persienn kan jag kränka handboll.

Lika lite som jag kan kränka en persienn kan jag kränka handboll.

Vi har förstått att ni uppfattar programnamnet som en skymf, en hädelse ”mot hela sporten”. Till er kännedom: Hädelseparagrafen togs bort ur Finlands strafflag redan 1889. Den ersattes av den betydligt mildare paragrafen Brott mot trosfrid. Det oaktad gäller paragrafen inte för Handbollsförbundet eftersom förbundet inte är ett trossamfund, även om era reaktioner på vårt namn skulle kunna ge det vid handen.

Ni, Handbollsförbundet, kan förstås registreras som ett trossamfund. Det är tämligen lätt och Nokiarörelsen ger er säkert en hjälpande hand, men vi avråder er detta steg. Ty i trosfridparagrafens andra del definieras brottets art att ”genom att föra oljud” störa gudstjänsten (Finlands strafflag 17 kap. 10 § 2 mom.). OM ni skulle vara ett trossamfund torde era matcher kunna jämföras med gudstjänster och OM man inte får föra oljud på era matcher skulle det med andra ord få väldigt trista följder. Vem vill se på en handbollsfinal när det är dödstyst på läktaren?

Om ni ändå vill gå vidare i ärendet skulle man kanske tänka sig ”Hets mot folkgrupp”. När folkgrupp emellertid definieras som ”en nationell, raslig, etnisk eller religiös grupp” har vi på Hata Handboll svårt att se att Handbollsförbundet skulle fylla dessa eller, som det heter i lagen, ”med dessa jämställbara” kriterier.

Så vad blir kvar? Ärekränkning? Kränkningen skall förvisso ske ”genom ett massmedium” men problemet är här att det måste gälla ”någons privatliv”.

Har handbollen ett privatliv?

Tveksamt, tycker vi på Hata Handboll.

Enda möjligheten kunde vara att vi ändrar programmets namn: till exempel från Hata Handboll till Hata Kurt Wallin (i.e. Verksamhetsledare för Finlands Handbollförbund). Då kunde Kurt Wallin som privatperson stämmer oss på Hata Handboll. Det är ändå tveksamt att det skulle bli en fällande dom eftersom det i ärekränkningsparagrafen (Finlands strafflag 24 kap. 9 §) anses att personer som står ”i en offentlig tjänst” måste tåla lite mera ärekränkning än gemene man.

Men hur som haver tänker vi inte ändra namnet på programmet! Vi tackar Handbollsförbundet för deras feedback och Finlands lag för dess tydlighet. Att någon har varit ledsen över någonting räcker ingenstans.

Vi som gör Hata Handboll

Diskussion om artikeln