Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo vill reservera mark för stormarknader

Från 2013
Uppdaterad 19.12.2013 13:24.
Vy över grönskande Aura å.
Bildtext Området planeras i närheten av Korois udde
Bild: Yle/Marie Söderman

Åbo planerar att reservera ett 54 hektar stort markområde i Koroisbågen för framtida affärsbehov. Stadsplanerings- och miljönämnden bordlade utkastet till en ny detaljplan på tisdagen.

Området består till största delen av åkermark och rekreationsområden. Fynd från sten- och järnåldern har hittats i ett närliggande skogsområde och i detaljplaneutkastet föreslås att platsen ska bevaras som rekreationsområde.

Enligt staden finns det ett stort behov av nya affärstomter i Åbo och området skulle lämpa sig för stormarknader i storleksklassen 1300 - 6000 kvadratmeter. Trafikförbindelserna är också mycket bra med tanke på stormarknader, anser staden.

Nämnden behandlar frågan på nytt efter att nämndmedlemmarna bekantat sig med området.