Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bävan inför reform av social-och hälsovården

Från 2013
Uppdaterad 19.12.2013 14:59.
Bildtext Arkivbild
Bild: Yle

Idag får finländarna veta vad som ingår i förslaget till reform av social- och hälsovården - den som ofta får rubriken SOTE.

Stor oenighet

Redan innan publiceringen står det klart att oppositionen och vänsterförbundet skjuter förslaget i sank.

Social och hälsovårdsreformen förbryllar

Programmet är inte längre tillgängligt

Förslaget bygger nämligen på att det finns en ansvarskommun som ordnar social- och hälsovården för andra kommuner.

Social och hälsovårdsreformen offentliggörs

Programmet är inte längre tillgängligt

Ansvarskommunen ska antingen ha ett befolkningsunderlag på 50 000 invånare och svarar då för all vård, också specialvård.

Bildtext Sjukvårdsdirektör Göran Honga
Bild: Yle/Matti Tamminen

Ansvarskommunen kan också bygga på ett befolkningsunderlag på 20 000 invånare och ordnar då vård på folkhälsonivå, det vill säga hälsocentralservice.

Oro för försämrad service

- Vasa är den enda kommun som uppfyller hela kravet på en ansvarskommun som kan ordna all social- och hälsovård, säger sjukvårdsdirektör Göran Honga.

Jakobstad når med darr på ribban ett befolkningsunderlag på 20 000.

- Jakobstad skulle alltså kunna ta hand om vård på basnivå, säger Honga.

Det här innebär att Vasa och/eller Jakobstad, skulle överta all personal inom vården.

- Min största farhåga är att kommunerna inte kan samarbeta, säger Honga, då blir reformen mycket jobbig.

Sjukvårdsdirektör Göran Honga har jobbat i den nationella arbetsgrupp som tagit fram underlag för reformen av social- och hälsovård.