Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dags för en vårdreform

Från 2013
Vårddirektör Mikael Gädda och ledande skötare Gunilla Jusslin
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Vårddirektör Mikael Gädda och ledande skötare Gunilla Jusslin i Korsholm välkomnar reformen inom hälsovården. Reformförslaget kom i går och går ut på att en ansvarskommun tar hand om specialsjukvården inom sitt område som omfattar minst 50 000 invånare.

- Det är bra, vi har väntat länge och nu är vi beredda att genomföra någon form av förändring, säger Gunilla Jusslin.

- Grundtanken är på sin plats. Att man måste reformera och att man integrerar de tre områdena, socialvården, hälsovården och specialsjukvården till ett och samma organ. Fast det finns också vissa problem i förslaget, säger Mikael Gädda.

I Österbotten har man tänkt sig tre ansvarskommuner, nämligen Vasa, Seinäjoki och Karleby. Till Vasa ansluter sig Korsholm och de mindre närliggande kommunerna. Också de kommuner som i dag hör till vårdsamarbetet K5 i Sydösterbotten börjar ha Vasa som sin ansvarskommun. I Jakobstadsområdet kunde man ha ett eget vårdområde på basnivå men vara kopplad till Vasa för specialsjukvården.

Vårdreformen diskuterades av Gunilla Jusslin och Mikael Gädda

Programmet är inte längre tillgängligt

- Administrationen går säkert att lösa, men med fastigheterna och byggandet som vi har satsat väldigt mycket pengar på är det värre, är kommunerna beredda? Många vill hålla kvar samkommunen för annars måste den kommun som tar över lösa ut de andra, och det tror jag inte Vasa är intresserad av, säger Gunilla Jusslin.

- Det är ett stort problem och så funderar jag på demokratiaspekten och hur den skall ordnas i en ansvarskommun. Nu revideras kommunallagen och frågan är ju hur man där kommer att definiera ansvarskommunens roll, säger Mikael Gädda.

Samarbetet mellan social och hälsovården måste bli bättre

Enligt Gunilla Jusslin skulle det ha varit vettigast att dela in Vasa sjukvårdsdistrikt i tre delar. Sjukvårdsdistriktet skulle ha varit paraplyet över helheten och så skulle man ha haft ett område i syd, ett i mitten och ett i norra svenska Österbotten,

- Då skulle sjukhusen ha funnits kvar . Nu har vi gjort tokigt och satsat väldigt mycket pengar på alla ställen. Så hur vi får ihop det här med servicen och pengarna i behåll är en utmaning, säger Gunilla Jusslin.

Samarbetet mellan hälsovården och socialvården skall också bli bättre i och med hälsovårdsreformen. Och enligt Gunilla Jusslin är det någonting man nu måste ta tag i. Mikael Gädda håller med.

- Socialvården är en viktig bit av helheten och på något sätt måste man få den biten nära användarna, säger Gädda.

Under nästa år skall vårdreformen på utlåtanderunda till kommunerna. Enligt planerna skall hälsovårdsreformen träda i kraft i början av 2015 och enligt den nya modellen skulle vården börja fungera från och med 2017.

- Det är viktigt för oss här i Vasa sjukvårdsdistrikt att nu satsa på det här så att vi har både specialsjukvården och alla vårdcentraler kvar och integrera socialvården, det skulle vara vår styrka, säger Gunilla Jusslin.

- Österbotten är känt för att visa framfötterna och planera sin egen verksamhet så om viljan finns så är allt möjligt, säger Mikael Gädda.