Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Misstänkt ehec-smitta på daghem i Åbo

Från 2013
Bild: Yle/ Nora Engström

Ett barn på dagvårdsenheten i Suikkilaområdet misstänks vara smittad av ehec. Barnet får sjukvård för tillfället och man väntar på laboratoriesvar för att bekräfta smittan.

Föräldrarna till barnen som är i samma daghemsgrupp har informerats om smittan. Föräldrarna har också fått instruktioner för vad man ska göra om barnet för diarrésymptom. Det är ännu okänt var den eventuella smittan härstammar från.

Människor blir oftast smittade av ehec via förorenad och dåligt tillagd mat, förorenat vatten eller av ett djur som bär smittan.

Symptomen på ehec-smittan kommer 3-4 dygn efter att man blivit smittad. De vanligaste symptomen är diarré, kräkningar och magsmärtor och möjligen feber. Diarrén kan vara blodig och vara i 4-10 dygn.