Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

I januari inleds vårdplaneringen i Österbotten

Från 2013
Uppdaterad 27.06.2014 10:47.
Bild: Yle Grafiikka

Knappt ett dygn hann gå efter att förslaget till social- och hälsovårdsreform presenterades innan ett datum för vårdplanering i Österbotten var spikat. Den sjuttonde januari kommer ledande social- och hälsovårdstjänstemän och kommundirektörer från hela Österbotten samt ledande tjänstemän från sjukvårdsdistriktet samlas för att inleda arbetet.

Vård och omsorgsdirektör Jukka Kentala i Vasa tror att förslaget ännu kommer att finjusteras men att det är viktigt att vara ute i tid och göra upp en plan över hur vården ska fungera i Österbotten i framtiden.

- Vi är ute i god tid och kommer att träffas flera gånger under året. Minister Huovinen har också lovat att besöka Österbotten för att berätta och svara på våra frågor säger Kentala.

Hoppas på samarbete med Karleby

Enligt förslaget kommer Vasa att fungera som ansvarskommun för social och hälsovården i Österbotten. I Jakobstadsregionen har man i princip redan en modell som uppfyller reformförslaget men där kan kommunerna ännu välja om de vill höra till Jakobstadsområdet eller Vasa.

Karleby blir ansvarskommun i mellersta Österbotten. Men Kentala hoppas på att man ändå ska kunna samarbeta med såväl Jakobstadsregionen som Karleby.

- Jag skulle gärna se att vi kan samarbeta utöver de här SOTE-gränserna. Men Vasa måste ta sitt ansvar och stöda de andra kommunerna i Österbotten, säger Kentala.

Balans över språkgränserna

Efter att förslaget presenterades på torsdagen har många kritiska österbottniska röster höjts över att den svenska servicen kan komma att försämras med Vasa som huvudort för social- och hälsovården.

- Nej, det kommer den inte. Vi måste hitta en balans så att varken den svenska eller finska servicen ska försämras.