Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Riksåttan ska rustas upp

Uppdaterad 21.12.2013 09:22.
Vinterföre på riksåttan.

Förbättringen av riksväg 8 finns med i statsbudgeten som godkändes av riksdagen på fredagen. Servicenivån för färjtrafiken dryftades också. Servicen ska bibehållas på nuvarande nivå, vilket betyder att nattrafiken kan vara tryggad.

Nu ska riksväg 8 rustas upp på sträckan mellan Åbo och Björneborg.

Riksdagen beviljade pengar för projektet under budgetförhandlingarna, som avslutades på fredagen.

Meningen är bland annat att öka trafiksäkerheten på riksvägen. Riksdagen reserverade 20 miljoner euro för riksvägen i nästa års budget.

Totalt har staten reserverat 100 miljoner euro för förbättringen av riksåttan.

Nattrafiken ska tryggas

Riksdagen reserverade också pengar för förbindelsebåtstrafiken i skärgården. Anslaget är större jämfört med tidigare år. Det här betyder att man inte behöver ansöka om pengar för förbindelsebåtstrafiken i tilläggsbudgeten, som man har gjort under tidigare år.

På SFP:s förslag skrev riksdagen också in en tilläggsformulering i budgeten om servicenivån för färjtrafiken. Enligt formuleringen ska servicen på landsfärjorna och förbindelsebåtarna bibehållas på nuvarande nivå.

- Vi vet att det har funnits ett hot mot nattrafiken i skärgården. Därför ville jag att den här textraden skulle skrivas in i budgeten. Nu finns det en större chans att nattrafiken bevaras, då servicenivån inte får sjunka, konstaterar Wallin.

Mycket stram budget

Enligt Wallin är statsbudgeten för år 2014 mycket stram.

- Riksdagen hade ovanligt lite spelrum för tillägg i budgeten. Därför finns det få tillägg i budgeten jämfört med regeringens förslag som gavs i september, konstaterar Wallin.

Den totala statsbudgeten för nästa år är cirka 54 miljarder euro.

Utvecklingen av Örö tas upp i tilläggsbudgeten

Wallin föreslog också i en budgetmotion att närmare 2,5 miljoner euro skulle reserveras för att omvandla Örö till en turistattraktion. Den här motionen rymdes ändå inte med i budgeten.

Enligt Wallin kommer saken ändå att tas upp i den första tilläggsbudgeten, som behandlas i början av nästa år.

Pengarna ska användas bland annat för att renovera fastigheterna på Örö så att de lämpar sig för turism.

Örö övergår från Försvarsmakten till Forststyrelsen om ett par år.

Läs också:
Örö blir center för naturturism
NTM-centralen vill slopa nattrafiken i skärgården
Riksåttan får pengar för avsnittet Reso-Masku