Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kyllönen svarade på frågor om kilometerskatten

Från 2013
Uppdaterad 21.12.2013 14:28.

En arbetsgrupp vid Kommunikationsministeriet föreslog tidigare i veckan att bil- och fordonsskatten borde omvandlas till kilometerskatt. Enligt trafikminister Merja Kyllönen är det nu upp till politikerna om man går vidare med modellen enligt arbetsgruppens förslag, eller på något annat sätt.

Många finländare hade skickat in frågor till trafikminister Merja Kyllönen (V) om kilometerskatten, inför hennes medverkan i Yles tv-program Ykkösaamu i morse.

Hur kommer det sig att ett internationellt oljebolags styrelseordförande (Jorma Ollila) ledde arbetsgruppen?

- Han tillfrågades för uppgiften eftersom han har en uppfattning om vad som sker ute i världen och för att han känner till teknologiutvecklingen. Dessutom är han kunnig i trender inom trafiken och vart den är på väg. Frågan kunde egentligen ställas på ett annat sätt. Shell har inte tyckt om att Ollila leder den här arbetsgruppen eftersom det är solklart att bränslekonsumtionen minskar och via det får oljebolagen utmaningar.

Bränsleskatten kan inte kan höjas hur mycket som helst, och samtidigt blir bilarna också mer bränslesnåla.

- Den viktigaste aspekten i den här saken har att göra med kommande skyldigheter inom trafiken. Via utsläppshandeln och energieffektiviteten inom trafiken så får vi stora nationella och internationella krav under kommande årtionden. Och hur vi kan svara på de här utmaningarna med vår nuvarande bilpark och vårt nuvarande skattesystem är ett problem.

Många är emot att installera apparater som möjliggör spårning av bilarna. Ett medborgarinitiativ kring det här är kanske också på kommande till riksdagen så småningom.

- Jag förstår helt och hållet folks oro då det gäller spårningen. Utgångsläget är att medborgarnas grundrättigheter måste kunna tas i betraktande. Många har förstått förslaget fel. Bilarnas position kommer nämligen inte att kunna spåras så exakt. Den europeiska Galileo-satelliten kan följa med vägar - inte bilar. Den stora frågan är förstås i dagens läge om man kan till exempel kan skapa ett användarkonto för varje bilägare där han eller hon sedan kan följa med uppgifterna som rör hans eller hennes fordon.

Men kan inte någon annan person då spionera på vart man åker?

- Det här verkar vara den största oron för tillfället; om någon annan kan få den här informationen. Och om man talar om personlig data så innebär det ju att bara du har uppgifterna. Om du inte berättar vart du beger dig med din bil så kan ingen annan få reda på det heller. Och systemet måste kunna byggas på så sätt att medborgarnas grundrättigheter tryggas - det sägs också i europeisk lagstiftning.

Vad tycker du själv om kilometerskatten?

- Min åsikt är att man måste våga diskutera om trafikbeskattning trots att det är svårt och utmanande, och fastän det utmanar oss politiker att på riktigt tänka på de stora förändringskrafter som råder i vår värld. Jag är uppriktigt oroad för hurdan trafikens framtid kommer att vara i Finland om man tänker på alla de yttre krav som ställs på oss under kommande årtionden. Att svara på utmaningarna med vår nuvarande bilpark är mycket svårt. Och inte vill vi väl vara etersläntrare då det gäller teknologiutvecklingen. Vi borde våga tänka på vad som är bäst för vårt land och våra medborgare och utgående från de utgångspunkterna bygga en sådan modell som betjänar vårt folk och vårt land på bästa möjliga sätt.

För du arbetsgruppens förslag vidare?

- Efter att det har arrangerats en såkallad utlåtanderunda så kommer samma information som jag har fått att skickas vidare till regeringen. Jag har lyckligtvis inte diktatorrättigheter det här landet. Vi är ju en demokrati och beslutar gemensamt om saker och ting. I regeringsprogrammet står det att det här systemet ska utredas - alltså att grunden för trafikbeskattningen ska utredas. Det jobbet är nu gjort och regeringen måste gemensamt kunna fatta beslut om huruvida man går vidare med förslaget såsom det är eller med någon annan modell eller något annat system. Det handlar sist och slutligen om att trygga Finlands framtid.

Tror du att Ollilas förslag godkänns?

- Det system som godkänns kommer att vara annorlunda och vi har ett klart behov av att förnya vår [trafik]beskattning. Jag tror vi kommer att hitta en lösning men hur den kommer att se ut kan jag inte säga i dag. Det vi diskuterar nu är en arbetsgrupps förslag, och de har tänkt över saken från olika håll och kanter i ett par år. Sedan är det ett politiskt beslut vad vi gör i fortsättningen eller om vi håller oss kvar vid det nuvarande systemet.

Vad är bra eller bäst med förslaget som Ollilas arbetsgrupp kom med?

- Det bästa är att här har man vågat ta tag i svåra frågor. Här har man tangerat finländares grundrättigheter, dataskydd och prissättningen av det tekniska systemet. Sen har man också tittat mycket brett på huruvida det finns potential att bygga ett sådant här kilometersystem och om det finns tillräckligt säkra organisationer som kunde sköta det praktiska om systemet tas i bruk.

Personer som kommer med utlandsregistrerad bil till Finland skulle enligt förslaget också tvingas betala kilometerskatt. Hur ska det gå till?

- Det är möjligt så att man till exempel kan hyra en sådan här satellitapparat med vilken man kan betala enligt hur mycket man kör, på samma sätt som finländare. Och det är tänkt att den här hyrapparatens pris ska vara dyrare så att den inte lockar finländska användare. Det ska alltså vara billigare för finländare att vara med.

Läs också:
Alma Media: Även De Gröna ogillar kilometerskatten
Nya skatter föreslås för vägtrafiken (16.12.2013)