Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Valfrihet väcker oro vid hälsocentraler

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.

Vid hälsovårdscentralerna råder osäkra tider, då finländarna från årsskiftet fritt får välja vid vilken hälsocentral de vill få vård. Vissa hälsocentraler befarar att arbetsbördan blir större än de klarar av, medan andra oroar sig för att arbetstillfällen ryker då patienterna söker sig annanstans.

Från årsskiftet kan man med en skriftlig anmälan få sin hälsovård innefattande såväl läkartjänster, tandvård som barnrådgivning flyttad till vilken kommunal hälsocentral som helst i Finland. Till exempel till den som är närmast jobbet eller till en som har kortare köer.

Hur stort intresset att byta blir vet man inte, men till exempel vid hälsocentralen i Kyrkslätt utgår man ifrån att det inte blir någon plötslig ökning eller minskning av patienter. Man är ändå medveten om att till exempel många Esbobor kan lockas av de kortare köerna.

- Personalen är nog lite orolig för den saken. Om vi är hemskt populära så får vi det nog hemskt besvärligt här, för då kommer våra köer att bli längre, säger ledande överläkare Johanna Stenqvist.

Valfriheten god nyhet för patienterna

Patienter från andra kommuner är ändå något många hälsocentraler hoppas på, eftersom räkningen då kan skickas till patienternas hemkommun. Vid hälsovårdscentraler som går miste om patienter finns en risk för att man också måste skära ner personalen.

Lagändringen innebär alltså att hälsocentralerna i högre grad måste börja tävla om patienterna. Inom den kommunala hälsovården är man från tidigare van vid att tala om att minska användningen av hälsovårdstjänster och undvika onödiga besök, men den tanken måste man nu komma ifrån, anser Stenqvist.

- Vårt svar till patienter kan inte vara att vi har inte tider eller att det är för fullt. Vi måste kunna utveckla vår service så att patienterna vill komma till oss.

Valfriheten är en god nyhet för patienterna, enligt Stenqvist. Intresset att byta hälsocentral kan ändå vara svalt till en början eftersom det saknas redskap för att jämföra kvaliteten på vården på olika håll. Det enda man tills vidare klart kan jämföra är köerna.