Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Förvaltningsdomstolen upphäver vindkraftsbeslut i Kristinestad

Från 2013
Bildtext Arkivbild
Bild: YLE/Petra Thilman

Vasa förvaltningsdomstol upphäver Kristinestads stadsfullmäktiges beslut att godkänna delgeneralplanen som gäller för tre vindkraftverk i Uttermossa.

Henry Willamo, som besvärade sig, ansåg att det saknas en ordentlig bedömning av konsekvenserna för miljön, samt att ett par av kraftverken planerats för nära bebyggelse och orsakar buller och skuggeffekter. Han befarar att områdets fastighetsvärden kommer att sjunka.

Förvaltningsdomstolen konstaterar att bullerbestämmelser för dessa kraftverk saknas och endast riktgivande placerings har angetts i den generalplanen som stadsfullmäktige godkänt. Bullerutredningen innehåller inte tillräckliga uppgifter för att det ska vara möjligt att bedöma hur mycket buller det medför för Willamo som har sitt bostadshus i närheten.

Förvaltningsdomstolen upphäver stadsfullmäktiges beslut gällande de här vindkraftverken i Uttermossa.

De övriga besvären som inlämnats gällande samma delgeneralplan för vindkraftsparken i Uttermossa, förkastades i Vasa förvaltningsdomstol.