Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Esbo förlorar invånare till andra kommuner

Från 2013
Harriet Klar-Kristola.
Bildtext Harriet Klar (SDP) sitter i stadsplaneringsnämnden och tycker att en bättre tomtpolitik skulle locka fler invånare till Esbo.

Esbo står som förlorare när det gäller inflyttning över kommungränserna, medan trenden är motsatt i Helsingfors. I Helsingfors beräknas det att år 2013 var det 3 800 fler som flyttade in till Helsingfors än flyttade ut. Medan Esbo förlorar 100 invånare till andra kommuner i Finland.

Flyttrörelsen över kommungränserna har år 2013 mer än väntat rört sig bort ur Esbo. I år förlorar Esbo 100 invånare till andra kommuner i Finland, enligt den prognos om invånarantalet vid årsskiftet som Esbo stad gett ut.

Trenden går åt ett helt annat håll i Helsingfors, där det enligt en prognos från stadens faktacentral år 2013 var 3 800 fler som flyttade in till Helsingfors från andra kommuner i Finland än det flyttade ut. Det här beror inte på att fler flyttar in till Helsingfors, utan på att det är färre som flyttar bort från Helsingfors.

Harriet Klar (sdp) sitter i stadsplaneringsnämnden, och hon vill att det ska byggas mer i Esbo.

- Jag tycker vi måste hålla våra invånare här. Obebyggda tomter borde snabbare byggas och få hus. Jag tycker synd om de människor jag känner i Sökö udd, vanliga mänskor som skulle vilja att barnen och barnbarnen kunde bygga hus på tomterna, men de har inte byggnadsrätt, säger Harriet Klar.

Vilka områden i Esbo tycker du kunde ha mera invånare?

- Norra Esbo borde få mera befolkning, allt kan inte byggas där runt metron. Jag tycker det är en tokig tanke att hela Esbo skulle vara nära metron, säger Harriet Klar.

Ulf Johansson från SFP sitter i Esbo stadsfullmäktige, och han önskar befolkningstillväxten kunde bromsas upp. Metrons påverkan på befolkningstillväxten i södra Esbo oroar honom.

- Trycket ökar säkert, det var en orsak varför det har varit så mycket kritisk inställning till metron. Då är det ännu hårdare tryck i södra Esbo på inflyttningen, säger Ulf Johansson.

Esbo lockar invandrare

Samtidigt som Esbo förlorar invånare till andra kommuner i Finland, ökar stadens befolkning. I år har det fötts fler Esbobor, men också invandringen från andra länder har ökat.

Ulf Johansson undrar hur stadens resurser ska räcka till då befolkningen ständigt ökar, staden hinner inte bygga ut skolorna i den mån som det skulle behövas och barnen får sitta i baracker.

- Jag hoppas att trenden skulle vara den att inflyttningen skulle bromsas upp, att den inte skulle vara så stor. Det är vårt enda sätt att klara ekonomin utan att höja på skatteöret, att få inflyttningen i balans, säger Ulf Johansson från SFP.

I början av 2014 ska Esbo ha 260 600 invånare, vilket är 3 800 fler än ifjol. I Esbo har befolkningsökningen som beror på invandring ökat sedan 2005. Helsingfors har en motsatt trend, den befolkningsökning som beror på invandring från andra länder har minskat i Helsingfors i år.