Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo lockar biogasbolag

Från 2013
Uppdaterad 27.12.2013 08:53.
Bildtext Biotehdas biogasanläggning i Vamppula.

Biotehdas Oy vill bygga en biogasanläggning på Munka avfallscentral i Lojo. Rosk’n Roll skulle fungera som hyresvärd. Yle Västnyland har besökt Biotehdas första biogasanläggning som togs i bruk år 2010 i Vampula, Vittis.

Programmet är inte längre tillgängligt
Bildtext En biogasanläggning består av många olika delar.
Kaisa Suvilampi, vd för Biotehdas
Bildtext Kaisa Suvilampi, vd för Biotehdas.
Bildtext Processen övervakas via datorer.

Det som händer på en sådan här biogasanläggning är att organiskt avfall, som avsloppsslam från reningsverk, bioavfall och till exempel stallgödsel, förvandlas till biogas genom en naturlig process som kallas rötning.

Biotehdas, som ägs av investeringsbolaget Taaleritehdas, vill bygga ut ett landsomfattande nätverk av biogasanläggningar i landet. I dagens läge förs reningsverksslammet från Västnyland till Forssa för behandling.

Lojo är också intressant för Biotehdas eftersom gasföretaget Gasum investerar kraftigt i sitt gasnät i Lojo. Redan nu finns det två tankningsstationer för gas i Lojo. Gasums gasrör som öppnar dörren till hela gasnätet löper i närheten av Munka avfallscentral .

60 000 ton avfall

Anläggningen i Lojo planeras bli stor och svälja 60 000 ton avfall per år, det vill säga dubbelt så mycket som det västnyländska avfallet idag. Eftersom Rosk’n Roll på sikt ska gå i hop med Östra Nylands avfallsservice räknar Rosk’n Rolls vd Stig Lönnqvist med att även det ösnyländska avfallet kan föras till den eventuella biogasanläggningen. Men trots det skulle avfallsmängden inte räcka till för den planerade anläggningen så även från andra håll skulle organiskt avfall transporteras till Lojo.

Anläggningen byggs redan 2014?

Planerna är ännu i sin linda men Biotehdas vd Kaisa Suvilampi är redo för byggstart redan nästa år. Ett miljölov har lämnats in men dessutom måste projektet konkurrensutsättas så att även andra aktörer än Biotehdas kan komma i fråga. Miljökonsekvensbedömningen är klar.

Så funkar anläggningen i Vittis

På Biotehdas biogasanläggning VamBio i Vittis i Satakunda har verksamheten fortlöpt i tre år. Anläggningen tar emot slam från reningsverk, gödsel från de närliggande svingårdarna och separat insamlat bioavfall och omvandlar det till biogas. Biogasen består främst av metan och kan användas till värme och energi.

En del av biogasen som blir till på VamBio transporteras till närliggande kalkfabriken Nordkalk som kunnat ersätta brännoljan som använts i fabriken med biogas.

Dessutom får man en slags kompostprodukt som är rik på kväve och fosfor som kan användas till att gödsla åkrar med. Fördelen med kompostprodukten jämfört med stallgödseln är att den inte luktar.

Granne till Munka skeptisk

Med på resan till Vittis finns också några Lojobor som bor granne med avfallscentralen i Lojo. Arvi Ovaskainen är en av dem och han upplever att biogasanläggningen nog är en bra och nödvändlig investering – så länge den inte kommer på hans bakgård, vilken den dessvärre kanske gör. Han bor endast 350 meter från avfallscentralen och är skeptisk till planerna eftersom ett sådant projekt ändå involverar riskmoment av olika slag. Han säger ändå att soptippen i Lojo inte orsakat några större luftproblem för honom eller grannarna. Själv har han bott på platsen redan innan avfallscentralen flyttade till området.

Företaget Biotehdas bygger för tillfället en biogasanläggning i Kuopio. Anläggningen i Munka väntas bli företagets fjärde biogasverk och kosta kring tio miljoner euro.