Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Översvämningsläget i Österbotten lugnar sig

Från 2013
Översvämning i Vassor
Bild: Yle/ Markku Hautala

Vattnet i åarna och älvarna i Österbotten stiger inte längre lika snabbt. Om regnprognoserna håller i sig borde flödestoppen nås senare på fredagen och under lördagen. Ett undantag utgör endast Kronoby å där man räknar med att flödet ökar ännu under hela veckoslutet.

Vattennivån stiger i Lappajärvi och Evijärvi ännu i flera dagar och mycket vatten släpps nu ut i Esse å. Vattennivån i sjöarna är klart högre än normalt.

När det gäller isproppar är läget lugnt. En viss risk för isproppar finns ändå fortfarande i det övre loppet av Kyro älv. Några skador har de höga vattenflödena inte orsakat. Läget påminner om en normal våröversvämning, uppger Kim Klemola på NTM- centralen.