Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Översvämningens topp är nådd i Österbotten

Från 2013
Uppdaterad 28.12.2013 11:51.
Översvämning i Vassor
Bildtext Kyroälv svämmade över
Bild: Yle/ Markku Hautala

Översvämningarna i de österbottniska åarna och älvarna har nått sin kulmen. Vattenståndet fortsätter att vara högt ännu åtminstone över veckoslutet. Normalläge i åarna och älvarna nås sannolikt först efter nyår.

I Kyroälv i Korsholm är flödet nu 250 m3/s och i Lappo å i Nykarleby 190 m3/s då det normala flödet är mellan 10-20m3/s.
I Perho å är flödet 180m3/s då det normalt är omkring 10m3/s. I Kronoby å närmar sig flödet 50m3/s då det normala flödet är under 5m3/s.

De skador som översvämningarna har åstadkommit ser ändå ut att bli små. Nu är några hundra hektar åker och skogsmark under vatten men inga hus eller vägar hotas av översvämningarna berättar Kim Klemola från NTM-centralen.

Vattnet i de stora sjöarna i Österbotten fortsätter att stiga ännu i flera dagar och det höga vattenståndet kommer sannolikt att hålla i sig ända till vårvintern. Vattnet i Lappajärvi och Kuortaneenjärvi är nu 50 cm över det normala och vattnet tros stiga ännu med omkring 30 cm.