Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Färre odlare och större arealer är trenden inom grönsaksodling

Från 2013
Uppdaterad 28.12.2013 14:49.
Omogna tomater
Bild: Yle

Antalet grönsaksodlare i Finland har på dryga tio år minskat från omkring 8000 till dryga 4000. Samtidigt har odlingsarealerna fördubblats för de enskilda frilandsodlarna. Trenden går mot färre och samtidigt mer specialiserade odlingar.

I Österbotten är trenden och läget det samma konstaterar Christer Finne som själv varit grönsaksodlare sedan slutet av 1980-talet. Han är också ordförande för en lokal förening för frilandsgrönsaksodlare i Österbotten.

- När vi startade föreningen 1997 var vi omkring 50 medlemmar och nu är vi nere på ett tjugotal, säger Finne.

Grönsaksodlare Christer Finne
Bildtext Grönsaksodlare Christer Finne
Bild: Yle/Mischa Hietanen

Förutom ekonomiska orsaker tror Christer Finne att ett minskat intresse för grönsaksodling ligger bakom raset av antalet odlare.

- Det är inte så många som vill jobba så mycket som vi är tvungna att jobba under säsong. Det är inte frågan om att ta semester under sommaren utan det är arbete från morgon till sen kväll, säger Finne.

Färre odlare producerar lika mycket grönsaker

Statistiken från jord - och skogsbruksministeriet visar att antalet grönsaksodlare minskat från 8234 år 2000 till 4050 år 2012. Samtidigt har arealerna för odlingarna vuxit. På friland odlades grönsaker år 2000 på ungefär 2,6 hektar per företag och 2012 var man uppe i 5,0 hektar per odlare. Trots att antalet grönsaksodlare minskat har ändå utbudet på grönsaker hållits på samma nivå. Bland annat odlingsmetoderna har blivit effektivare.

- Vi här i Österbotten har goda marker och god produktion så vi är ett överskottsproduktionsområde. Grönsaker härifrån åker ut till södra Finland, säger Finne.

Med större odlingsarealer blir arbetsbördan också större för den enskilda odlaren. Numera är det svårt att klara sig utan utomstående arbetskraft. Christer Finne sysselsätter fyra personer heltid med sina odlingar på ungefär 12 hektar.

- Arbetsinsatsen blir större för den enskilda odlaren. Behovet av utomstående arbetskraft ökar, säger Finne.