Hoppa till huvudinnehåll

Bygga och bo

Växthuset: Grunden och golvet

Uppdaterad 09.01.2014 13:46.
Pålar och syll för växthusets grund.
Bildtext Pålar och syll för växthusets grund

Säsongen 2013-2014 bygger Johan, Jim och Susanna ett växthus på Strömsö. Här hittar du klipp och funderingar kring grunden och golvet, d v s pålning, syllning och betongplattor.

Vi började på redan för ett år sedan, mitt i vintern. Vi visste att vi skulle bygga ett växthus. Form- och placeringsarbetet sattes igång. Genom miniatyrbyggen och skisser kom vi fram till att en enhetlig, stor byggnad var den bästa lösningen. Det skulle bli ett hus att odla i, men också ett hus att bygga och greja i utan att få regn i nacken.

Vi fick tag i 24 stora fönster för en liten slant. Fönstren hade tjänat sitt i ett höghus och byts ut mot nya. De 1,5 m breda och 2 m höga återvinningsfönstren spelade en central roll för måtten på hela vårt växthus. Vi mätte ut var växthuset skulle stå och gjorde ritningar. Vi ansökte om byggnadslov och flyttade ett dass som stod i vägen.

När allt var klart satte vi igång med grunden. Vi valde en pålgrund för vårt hus, dels som ett experiment, dels för att inte behöva gräfta och gräva så mycket som t ex en gjuten grund kräver. Det tar länge tid för naturen att återhämta sig efter ett sådant ingrepp. Vi gjorde en mall av breder för att veta exakt var pålarna skulle skruvas ner.

Våra galvaniserade pålar skruvades ner i marken med hjälp av en liten grävmaskin. (Det finns också en variant av pålar som man kan skruva ner för hand). Trots att marken under växthuset fortfarande var frusen och stenig fungerade pålarna fint. Pålarna skruvades ner till frostfritt djup. Det finns dessutom en hel del stolpskor och fästanordningar som man kan skruva fast i pålarna. Vi justerade pålarna, satte på plattor och skruvade fast det som vi kallar grundsyll. Grundsyllen måste vara exakt avvägd för att det fortsatta växthusbygget skall löpa smidigt .

Grundsyllen:

Material:
100x100 tjocka balkar av tätvuxen tall
Vissa balkar var för korta och behövde skarvas. Vi tog ur halft till halft och överlappningen bör vara 60-70 cm lång för att det skall bli en stark skarv.

Impregnering / ytbehandling:
Linolja, tjära och terpentin (kallas också roslagsmahogny)
Lika stora delar av alla ingredienser blandas ihop och stryks rakt på obehandlat trä.

30% linolja kallpressad eller rå
30% trätjära
30% terpentin eller lacknafta

Strömsö inslag: Växthusets golv placeras
Strömsö inslag: Växthusets golv placeras - Spela upp på Arenan

Golvet:

Pålarna sitter stadigt i marken, grundsyllen är på plats och för att få en bekväm arbetsplats behöver vi ett stadigt golv. Marken sluttar österut och vi har en höjdskillnad på 60 cm från den ena ändan av grunden till den andra. Mot pålarna och på insidan av syllen skruvade vi fast en vattenfast fanérskiva. Utrymmet fylldes nästan helt med sammanlagt 14 ton grus. Eftersom det handlar om en stor mängd grus som vi packade ihop med en markvibrator blir det ett stort tryck på fanérskivorna. För att hålla emot trycket satte vi också grus på utsidan.

På sikt börjar det växa i gruset utanför och växthuset kommer att se ut som om de var placerat på en liten grön kulle. På det grova gruset sattes sedan riktigt fint grus. Det fina gruset jämnades så att ytan var helt plan. Vi valde att sätta betongplattor på golvet, dels för att det är ett material som är lätt att underhålla, dels för att få ett slitstarkt och hårt golv att greja på. På en byggarbetsplats är det samtidigt viktigt med logistiken. Det gäller att få allt material så nära slutdestinationen som möjligt. 3000 kilogram betongplattor vill man inte bära längre än nödvändigt.

Vårt växthus skall fungera både som verkstad och odlingshus, växter skall odlas i lådor så ett plant och stadigt golv blev en bra lösning. Växthuset skall bli ett multifunktionellt rum. Här kan man förlänga säsongen och det blir möjligt att jobba både utom- och inomhus i olika väderlekar och säsonger. Det är en kombination av lusthus och växthus, menar Jim.

Trots att mycket inte ännu syns av det som kommer att bli ett växthus känns det redan riktigt bra. Härifrån bygger vi uppåt, arbetet är igång!