Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västra Nylands invandrartjänst

Från 2013
Programmet är inte längre tillgängligt
Radio Vega Västnyland: Västra Nylands invandrartjänst - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Västra Nylands invandrartjänst har slagit upp sina dörrar på ett nytt ställe. Byrån har lämnat centrum av Ekenäs, vid Skillnadsgatan, och tar nu emot sina kunder på Ekåsens område. På den dörr man skall gå in genom, står det ''Festsal'', men det är bara att gå in och följa pilarna till andra våningen, förbi festsalen, sen är man framme.

Det som nu kallas invandrartjänst började som en flyktingmottagning i Karis, men har sedermera utvecklats till en plats där var och en från utlandet, som av någon anledning flyttar till Raseborg eller Hangö kan få hjälp. Mottagning finns i Ekenäs tre dagar i veckan, i Karis och Hangö är mottagningen öppen en dag i veckan.

Personalen hoppas, att invandrarna och flyktingarna fortfarande skall hitta vägen till byrån trots att den nya platsen i Ekenäs är en aning utanför centrum. Invandrartjänsten kommer också att förändras på andra sätt. Börje Mattsson, som varit invandrarsekreterare från allra första början år 1991, slutar vid nyår, och en invandrarkoordinator tar över ansvaret. En visstidsanställd i personalen slutar också vid nyår.

Radio Vega Västnyland: Börje Mattsson lämnar invandrartjänst

Programmet är inte längre tillgängligt

Kvar på byrån i Ekenäs blir John Hustich och Camilla Wallén. Deras arbetsuppgifter sammanfaller till en del, till en del har de sina egna uppgifter på byrån. Hustich hjälper invandrare tillexempel med kontakter till myndigheter och har på sitt ansvar kundregister, hemsidan, facebook osv. Wallén har jobbat ett år vid invandrartjänsten och har som en av sina uppgifter att sköta de burmesiska flyktingar, som bosatt sig i Hangö.
Jerker Kihlman, vars avtal går ut vid årsskiftet, berättar att hans uppgifter under den tid han jobbat, gått ut på att från allra första början lära invandrarna det finländska samhället, allt från att gå för att köpa mat, till kontakter med myndigheter, till skola och dagis. Allt skall ju nytt för dem som kommer från andra kulturer och som kanske har bott i läger, måhända under flere år.

Bildtext John Hustich (t.v), Camilla Wallén
Bild: yle/börje broberg

John Hustich berättar, att folk vanligtvis nog känner till att invandrarbyrån finns, men exakt vad den sysslar med är mera oklart för många. Så information till allmänheten är en vikig del av arbetet. En bra sak är, att inställningen till invandrare är positiv, åtminstone har Hustich fått den uppfattningen.

Strax före jul beslöt grundtrygghetsnämnden i Raseorg, att den enhetschef, som har hand om vuxensocilalarbete och handikappservice, också skall ansvara för invandrarbyrån. En invandrarkoordinatorsbefattning lediganslås troligen i början av år 2014. På det sättet fortsätter invandrartjänst med samma styrka som tidigare, två personer. När nya flyktingar anländer, kanske hösten 2014, är det igen aktuellt att anställa någon för att bistå de nya invånarna.