Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tre församlingar blev en i Närpes

Från 2014
Övermark kyrka

Efter årsskiftet finns bara en församling i Närpes då nya Närpes församling inledde sin verksamhet. De tre församlingarna Närpes, Pörtom och Övermark fusionerades.

Nu är det slut på de ensamma åren. Närpes, Övermark och Pörtom församlingar inledde det nya året med att slå sig ihop och bilda en gemensam församling. Men vad betyder det här för församlingborna? Är det något de går och funderar på?

- Det blir nog bra.
- Jag vet inte riktigt, men jag tror nog det blir bra.
- Varför ska allt fusioneras?
- Inte kan vi bestämma något, de gör som de vill.
- Vi brukar ta del av gudstjänster och annat som församlingen ordnar. Inte alltid, men ibland. Det blir inte samma sak att fara till ett annat ställe mot att man får gå i egen kyrka.

Så tyckte några Närpesbor vi talade med strax före jul.

Processen har startat för flera år sedan. Man har helt medvetet gått in för att frångå Närpes kyrkliga samfällighet och skapa en gemensam församling i stället för tre. Kyrkostyren beslöt i våras att fusionsarbetet kan börja.

Tf kyrkoherde Lars Lövdahl förklarar att man länge väntat på att få slå sig ihop till en enda församling, bland annat därför att man inte har kunnat göra några fastanställningar innan beslutet togs.

Kan bli bättre

- Det blir inte som förr. Det blir annorlunda men det kan till och med bli bättre, säger Lövdahl.

Jenny Långkvist och Patric Sjölander

- Förhoppningsvis blir det inga stora omställningar i barngrupperna utan att vi kan hålla verksam heten på samma nivå som nu och till och med utveckla, säger Jenny Långkvist som ansvarar för barnverksamheten i Närpes församling.

- För ungdomarna blir det inte så stor skillnad eftersom de inte har haft någon egen anställd ungdomsledare i Pörtom och Övermark tidigare. Den stora skillnaden blir nu att vi samkör skriftskolan med större grupper, säger Patric Sjölander som ansvarar för ungdomsverksamheten.

Även om beslutet att fusionera verkställs nu utan återvändo, går det ännu att göra smärre justeringar om det är något som inte fungerar, säger Lars Lövdahl.

- Vi har haft åtta nio månader på oss. Det är ganska mycket byråkrati att få allt att falla på plats och att medarbetarna får lite nya uppgifter så att alla känner sig åtminstone någorlunda nlöjda. Nu tycker vi att vi har kommit så långt att vi kan gå in i det nya. Allt är givetvis inte färdigt ännu till 100 procent. Det kommer säkert att ta ett år ännu innan vi har alla instruktioner och arbetsbeskrivningar klara. Men det som vi måste ha klart är klart.

I och med fusionen minskar personalen så att fem präster blir fyra, fyra kantorer blir tre och från församlingsmästartjänsterna kapas 20 procent.

Nya gudstjänsttider

De som brukar ta del av gudstjänsterna får nu börja anpassa sig till nya tider. Närpesborna behöver bara hålla reda på ett klockslag, i fortsättningen hålls gudstjänsten klockan 12. I Pörtom och Övermark hålls gudstjänsten varannan månad klockan 10 och varannan klockan 14.

- Och varför då detta? Jo, för att vi präster och kantorer och försmalingsmästare har tid att förflytta oss från det ena stället till det andra. Vi har en präst mindre och en kantor mindre än vi hade i samfälligheten så måste vi överlappa varann. För att få det att gå ihop och kunna ha Gudstjänst varje söndag på alla tre ställen måste vi ha de här klockslagen, säger Lövdahl.

En gemensam lite större festmässa kommer att ordnas när den nya Närpes församling har inlett verksamheten.

- Preliminärt hade vi tänkt att vi ska ta det geografiskt i centrum och det blir Övermark i så fall, säger Lars Lövdahl.