Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vattenståndet sjunker

Från 2014
Översvämning vid Båskas i Korsholm
Bild: Yle/ Markku Hautala

Vattenståndet i de österbottniska åarna och älvarna sjunker, men är fortfarande högt för årstiden.

Enligt den senaste rapporten från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten finns det bara ett undantag, nämligen Siikajoki avrinningsområde. Där kan vattenståndet ställvis ännu stiga.

Vad gäller sjöarna förändras läget i långsammare takt. I flera sjöar stiger vattenståndet fortfarande eller så beräknas vattenståndet förbli på nuvarande nivå under en period framöver. Prognosen förutsätter att det inte faller stora mängder regn och att man fortsätter arbetet med att tappa sjöarna på vatten.

Trots de stora vattenflödena, som motsvarar en normal vårflod och därför är exceptionella för årstiden, har inga stora översvämningsskador uppstått. En del åkrar ligger dock fortfarande under vatten.