Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ett gott år på Hästholmen

Från 2014
Uppdaterad 02.01.2014 16:30.
Kärnkraftverket i Lovisa
Bild: Fortum Abp

2013 var ett bra produktionsår vid Fortums kärnkraftverk i Lovisa. Driftfaktorn var 92,5 procent, vilket är ett gott resultat också på internationell nivå. Kraftverket producerade nästan en tiondel av den totala elproduktionen i Finland.

Båda enheterna fick nya bränsleelement vid årsrevisionerna. Vid sidan av det hade kraftverken tre korta reparationsavställningar på sammanlagt nio dygn. Lovisa 2 stod stilla på grund av ett lagerfel i en styrstav, medan Lovisa 1 led av ett elektriskt fel i en styrstavsmotor och ett läckage i en locktätning till en ventil i nödkylningssystemet.

Kraftverkets nuvarande drifttillstånd löper ut år 2027 (Lovisa 1) och år 2030 (Lovisa 2). Kraftverket kommer ändå att genomgå flera betydande investeringsprojekt under de kommande åren. Turbinerna och mellanöverhettarna ska förnyas under perioden 2014‒2017. Ett kylsystem som är oberoende av havsvatten ska byggas ännu i år, vilket ökar säkerheten under extrema förhållanden.

Fortum har en personal på 528 personer och därtill arbetar ett hundratal personer från andra företag vid kraftverket.