Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Säkerheten på förbindelsefartyg förbättras

Från 2014
Uppdaterad 12.12.2014 16:38.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Säkerhetsfrågor på förbindelsebåtar är på tapeten igen. Trafiksäkerhetsverket Trafi fått in en anmälan om säkerhetsbrister på m/s Satava som trafikerar på Iniörutten. Också Olycksutredningscentralen påpekar säkerhetsbrister i sin rapport.

Maskinisten ombord på m/s Satava har anmält ett tiotal säkerhetsbrister till Trafiksäkerhetsverket Trafi och för två veckor sedan publicerade Olycksutredningscentralen sin rapport om branden på Nordep i januari. Även där påpekar man säkerhetsbrister.

NTM-centralen kommenterar inte fallet Satava, eftersom ärendet nu utreds av Trafi och Olycksutredningscentralens kritik tillbakavisas.

Otydliga avtalsvillkor om säkerhet

I sin rapport om branden på Nordep konstaterar Olycksutredningscentralen att avtalsvillkoren om säkerhets- och riskhanteringsfrågor är otydliga. Avtalsvillkoren har framställts på ett svårt sätt så att avtalsparterna kan få en diffus uppfattning om vad det avtalas om. Tapani Jaakkola, som är expert på upphandling av skärgårdstrafik vid Egentliga Finlands NTM-central, menar ändå att det inte finns brister i tydligheten då det kommer till säkerhetsfrågor.

- Innehållet i avtalen är noga genomtänkta och avtalens innehåll gås alltid igenom före avtal sluts, då man försäkrar om att de centrala sakerna är rätt förstådda av båda avtalsparter. Jag anser inte att det uppstår situationer där någon av avtalsparterna inte förstår dessa frågar, säger Jaakkola

Oklart vems ansvaret är

Olycksutredningscentralen påpekar också att det finns otydligheter i ansvarsfördelningen. I serviceavtalet med Nordep betonar NTM-centralen serviceproducentens omfattande helhetsansvar för säkerheten. I fråga om fartygets tekniska och säkerhetsrelaterade frågor understryker NTM-centralen Trafis ansvar. Olycksutredningscentralen understryker ändå att tjänstens övergripande säkerhet hör till NTM-centralen. Även här tillbakavisar Jaakkola att det skulle finnas några otydligheter i ansvarsfördelningen.

- Trafi ansvarar för fartygens allmänna säkerhet och för att godkänna dem för trafik. Trafikanterna ansvarar för att upprätthålla den dagliga säkerhetsnivån. NTM-centralen har en koordinerande roll mellan rederiet och Trafi., säger Jaakkola. Det innebär att NTM-centralen har skyldighet att anmäla eventuella brister till Trafi.

Trots att det med jämna mellanrum uppkommer problem och brister med förbindelsefartygen, tycker Jaakkola att den allmänna säkerhetsnivån är bra.

Säkerheten ska förbättras

I samband med utredningen om Nordepbranden kommer Olyckutredningscentralen med rekommendationer för hur säkerheten på fartygen kan förbättras. Bland annat rekommenderas att kameraövervakning installeras i maskinrum och att AIS-system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser från andra fartyg och från VTS-centralens kontrollrum, installeras på fartygen.

Olycksutredningscentralen rekommenderar också att NTM-centralen lägger till säkerhetskrav vid anbudsförfarandet och att man specificerar och sammanställer säkerhetskraven tillsammans med riskanalyser för att det ska bli tydligare vad som krävs. Trots att Jaakkola tillbakavisar kritiken om att det finns brister i anbudsförfarandet och serviceavtalen har NTM-centralen ändå lyssnat till Olycksutredningscentralen och ska förbättra sig.

- Den senaste konkurrensutsättningen har varit Velkua-rutten och i det avtalet har man lagt till dessa saker. Där finns kameraövervakning och AIS-system och för tillfället arbetar vi på ett säkerhetsdokument med riskkartläggning som vi ska ta i bruk.

Långa kontrakt problematiska

Än så länge tillämpas de tydligare säkerhetskraven bara på nya serviceavtal, men de flesta rutter har långa kontrakt. Till exempel har Satava på Iniörutten och Nordep på Nagu södra rutt avtal till år 2021. Olycksutredningscentralen rekommenderar också att NTM-centralen utvecklar ett förfarande som gör det möjligt att göra säkerhetsförbättrande förändringar i tidsmässigt långa avtal.

Jaakkola säger att avtalen redan nu är flexibla för förändringar, men om det blir några konkreta säkerhetsförändringar i de nuvarande avtalen är ännu under planering.

TS: Satava anmäls till Trafi
Nordepbranden utredd