Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Snus pop bland rekryter

Från 2014
Uppdaterad 01.07.2015 16:23.
portionssus
Bildtext Rekryter känner inte till snusets skadliga effekter tillräckligt bra, visar enkät.
Bild: yle

Rekryter i Sandhamn i Helsingfors föredrar att snusa framom att röka tobak. Det visar en enkät som gjordes i juli. 450 rekryter deltog i enkäten och av dem använde drygt 40 procent tobak i någon form.

Nästan var tredje rekryt snusade, och var fjärde rökte tobak. En del använde alltså både snus och rökte cigaretter.

Enkäten gjordes av lunghälsoförbundet Filha och Cancerorganisationerna i samarbete med Försvarsmakten. Projektkoordinator Anelma Lammi vid Filha säger att bruket i sig inte överraskade.

-Vi visste att allt fler unga snusar, så det var inte en överraskning att fler snusade än rökte. Det här är något som också Försvarsmakten har varit medveten om en tid redan.

Färre tror att snus är mycket skadligt

Det som oroar Lammi är okunskapen om snuset. När knappt 40 procent av de tillfrågade ansåg att det är mycket skadligt att röka, så tyckte endast 18 procent det samma om snusandet.

- Det är oroväckande att unga inte verkar känna till de skadliga effekterna av snuset. Det finns ju mer nikotin i snuset, så man blir snabbare beroende och kan ha svårare att sluta snusa, än att sluta röka. Och så har snuset helt specifika skadliga effekter på hälsan.

I enkäten frågade man också ifall de som snusade och/eller rökte ville lägga av. Här var det ungefär jämnt mellan dem som ville sluta använda tobaksprodukter och dem som inte ville sluta.

Enkäten är en del av ett projekt inom Försvarsmakten som strävar efter att minska på rökning och snus bland rekryter och stampersonal.