Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skogsägare kräver stora skadestånd av skogsjättar

Från 2014
Uppdaterad 03.01.2014 15:04.
Travar med stockar

Privata skogsägare kräver skogsjättar på hundratals miljoner i skadestånd på grund av en omfattande träkartell. Helsingfors tingsrätt ska nu ta itu med fallet, som väntas sluka en stor del av tingsrättens resurser de närmaste åren.

Skogsföretagen UPM, Stora Enso och Metsäliitto krävs på 215 miljoner euro i skadestånd av privata skogsägare som känner sig lurade på stora pengar på grund av den riksomfattande träkartellen åren 1997 till 2004.

Närmare 700 privata skogsägare deltar i det så kallade kartellupproret. De kräver ersättning av skogsföretagen för de förluster som träkartellen åsamkade. Också vissa församlingar och kommuner samt Forststyrelsen kräver ersättning.

Innan skadestånden kan betalas ut måste man utreda var det riktiga träpriset låg mellan åren 1997 och 2004, då kartellen var verksam.

Skogsföretagen vill inte uttala sig närmare om skadeståndskraven, utan väntar på tingsrättens dom.

Det är frågan om ett gigantiskt rättsfall som väntas sluka så mycket resurser av Helsingfors tingsrätt, att behandlingen av andra rättstvister kommer att fördröjas. Hela rättsprocessen väntas pågå i minst tre år och kräver uppskattningsvis fjorton domares årsverken.