Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många värdefrågor delar finländarna

Från 2014
Uppdaterad 07.01.2014 20:13.
Programmet är inte längre tillgängligt
Yle Nyheter TV-nytt: Många värdefrågor delar finländarna - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Vargjakt, svenskans ställning och köttätande är värdefrågor som delar finländarna, visar en opinionsmätning från Yle Uutiset. Däremot är finländarna rätt ense om att kvinnor ännu inte är jämställda med män.

Den senaste tiden har flera värdefrågor lett till hårda debatter och indelning i olika läger. En enkät som Taloustutkimus har gjort för Yle Uutiset visar var finländarna är delade. På frågan om vargen borde jagas friare än i dag väger det nästan jämnt. 41 procent av finländarna är för en friare vargjakt, medan 39 procent är emot. Hälften vill helt eller delvis bevara svenskans ställning som den är. En tredjedel instämmer inte.

Däremot är finländarna rätt eniga om att social- och hälsovården inte borde privatiseras snabbare. De flesta tycker också att man inte får bryta mot lagen även om det finns en konflikt mellan den egna moralen och lagstiftningen. Folket är också rätt eniga i sin syn på jämställdhet. 65 procent av finländarna anser att kvinnor i Finland fortsättningsvis är i en ojämlik situation jämfört med männen.

Jämställdheten var också den av fråga som finländarna upplevde vara viktigast. Många oroar sig också över klimatförändringen och anser att också finländarna måste minska på sin energikonsumtion.

Ser man på de enskilda frågorna finns det också skillnader i hur människor har svarat. Kvinnorna är mera socialliberala än män i så gott som alla av enkätens frågor. Utöver det syns det också tydligt att äktenskap för samkönade par är en generationsfråga. Yngre var mera positiva än äldre.

Med Yle Uutisets värderäknare kan du jämföra dina åsikter med vad resten av finländarna tycker. Räknaren hittar du här (på finska).

Totalt är det 1 008 finländare utanför Åland i åldern 15-79 som har svarat på frågorna. Enkäten har gjorts av Taloustutkimus och har en felmarginal på tre procentenheter i vardera riktning.

Frågorna

De som svarade på enkäten fick också bedöma hur viktiga de ansåg de olika värdefrågorna vara. I tabellen nedan är frågorna sorterade enligt viktighet (skala 1-5). Procenttalen inkluderar både människor som är starkt och delvis av den åsikten. I Yle Uutiset räknare (på finska) hittar du resultaten i sin helhet.

FRÅGAINSTÄMMERINSTÄMMER INTEVIKTIGHET
Kvinnor i Finland är fortsättningsvis i en ojämlik situation jämfört med männen.65 %22 %3,63
För att motverka klimatförändringen måste också finländarna märkbart minska på sin energikonsumtion.61 %23 %3,49
De sociala bidragen i Finland leder till att för få ta ansvar för att klara sig själv.56 %27 %3,47
Förlustbringande företagsverksamhet ska inte upprätthållas med statliga medel, även om det innebär att jobb går förlorade.45 %29 %3,37
Olika bestämmelser styr för mycket över människorna i Finland. Individens frihet borde utökas.50 %27 %3,34
Social- och hälsovårdstjänster borde privatiseras snabbare.18 %65 %3,2
Vissa människogrupper har en större tendens att göra sig skyldiga till brott och problembeteende.62 %25 %3,2
Man kan bryta mot lagen om det finns en konflikt mellan den egna moralen och lagstiftningen.22 %64 %3,16
Finland borde ta emot flera flyktingar än i dag.22 %58 %2,92
Man borde få jaga varg friare än i dag.41 %39 %2,87
Svenskans särställning som Finlands andra officiella språk borde avskaffas.34 %49 %2,85
Vi ska minska på vår köttkonsumtion.35 %46 %2,74
Par av samma kön ska ha rätt att ingå äktenskap.55 %34 %2,7

Diskussion om artikeln