Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Män springer ifrån sin depression

Från 2014
Uppdaterad 05.01.2014 16:52.
Ny farlig drog i Helsingfors
Bildtext Deprimerade män ofta överaktiva och frustrerade.
Bild: Yle

Dubbelt fler kvinnor än män diagnostiseras för depression, vilket inte motsvarar verkligheten. Enligt en amerikansk studie beror det på att män ofta reagerar på sin nedstämdhet med överaktivitet i stället för att uttrycka sina symptom verbalt. Därför fångas de inte upp av dagens depressionsdiagnoser.

Många män springer bokstavligen ifrån sin depression, dränker den med alkohol eller flyr till en virtuell spelvärld. De här försöken till självbehandling leder till att de inte uppfyller kraven för depression.

Depression kan leda till tvångsmässig aktivitet

Gråt, orkeslöshet, apati och sömnsvårigheter under minst två veckor hör till de klassiska depressionssymtomen. De här symptomen finns inbakade i det frågeformulär med fjorton frågor som oftast används när man diagnostiserar depression. Formuläret tar däremot inte upp försvarsmekanismer som är vanliga bland deprimerade män.

- För män leder känslan av hopplöshet ibland till tvångsmässiga aktiviteter och olika beroende. Det kan handla om motion, arbetsnarkomani, sexberoende och olika typer av missbruk, säger Kristian Wahlbeck, psykiater och utvecklingsdirektör på Föreningen för mental hälsa i Finland.

I strid med maskuliniteten?

Många av dagens kriterier för depression står i strid med maskulinitet. Amerikanska forskare utvidgade kriterierna för depression och märkte att en fjärdedel av människorna lider av depression någon gång under sitt liv - oberoende kön.

Få män diagnostiseras - ännu färre behandlas

Av de män som faller inom ramen för depression tar få emot vård. Enligt Wahlbeck beror det på att män inte upplever den som nyttig.

- Hälften av de diagnostiserade kvinnorna tar emot vård, medan bara en av fyra män genomgår behandlingen. Det är oftast samtalsterapi som erbjuds och män är inte lika verbala som kvinnor.

Depression både beskrivs och behandlas med kriterier som motsvarar kvinnors symptom bättre. Wahlbeck ser gärna förnyelser, men det kräver en internationell överenskommelse.
- Vi har i år fått en ny upplaga av den amerikanska diagnosklassifikationen, innan nästa kommer ut tar det säkert tio år.

Obehandlad depression kostar miljarder

Depression orsakar i första hand individuell skada, men kostar också mycket för samhället.

- Man har beräknat att depressionen i Finland kostar 1,5 miljarder euro per år, främst i förlorade arbetsinsatser.

Diskussion om artikeln