Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kyrklätts bibliotek får ingen tillbyggnad

Från 2014
Uppdaterad 07.01.2014 12:47.
Bildtext Kyrkslätts kommunbiblioteks biblioteksdirektör är mest ledsen för att kyrkslättsborna gick miste om ett allaktivitetshus.

I Kyrkslätt har man länge drömt om att bygga ut biblioteket för att skapa ett allaktivitetshus för alla åldersgrupper. Också staten var med på noterna och hade lovat att bekosta ungefär en tredjedel av nybygget.

Utbyggnaden som beräknades kosta ungefär tio miljoner skulle ge rum för allt i från öppen dagverksamhet för småbarn till ungdomsgård och musiklekskola.

-Huset skulle verkligen har varit viktigt för Kyrkslätts centrum och vi skulle ha kunnat samarbeta med de olika sektorerna på ett helt nytt sätt säger Biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen.

Svår fråga för fullmäktige

På sitt möte den 19.12 beslöt Kyrkslätts kommunfullmäktige att inte bevilja några pengar för en utvidgning av biblioteket och det gör att man inte heller får några pengar från staten. Under mötet som av endel beskrivits som ett krismöte diskuterades bland annat personalnedskärningar och många andra svåra ekonomiska beslut. Rösterna föll 24 för och 27 mot.

Samlingspartisten Thorolf Sjölund var en av de 27 som röstade emot.

- Jag resonerade helt krasst så att vi har många andra investeringsprojekt som är viktigare än biblioteket, till exempel hälsocentralen är i mycket sämre skick.

Hur går det med de statens pengar?

Staten hade öronmärkt en tredjedel av summan för utbyggnaden förutsatt att kommunen betalar för resten. I och med att fullmäktige nu satt tummen ner kan man inte ansöka om pengarna.

Thorolf Sjölund tror ändå inte att man nu har kastat bort de statliga pengarna för gott.

-När Kyrkslätts ekonomi ser bättre ut och vi kan investera igen så kan vi ansöka om dem på nytt.

Att staten öronmärker så mycket pengar för ett enskilt bibliotek är unikt och biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen tror inte att Kyrkslätt kommer att beviljas pengar på nytt.

-Det är oklart hur det kommer att gå med de här öronmärkta statliga biblioteksbyggnadspengarna. Det är en statsandelsreform på kommande och planen är att de öronmärkta pengarna slopas helt och då finns de inte mer att söka.