Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många åsikter om svenskan - enkätfrågorna påverkar svaren

Från 2014
Uppdaterad 19.05.2021 12:41.
Bild: YLE/ Marika Mäklin

Svenskan har varit uppe i många olika opinionsmätningar den senaste tiden. Då Yle Nyheter gick igenom dem stod ändå en sak klar; siffrorna kan variera ordentligt. Skolsvenskan stöds till exempel av mellan 29 och 45 procent av finländarna, beroende på vilken mätning man tittar på.

Under 2013 är det åtminstone fyra större opinionsmätningar som har gjorts gällande skolsvenskan. Taloustutkimus har mätt opinionen åt tankesmedjan Magma, Yle Uutiset och Finskhetsförbundet och Think If Laboratories har tagit fram siffror åt MTV3. I alla mätningar förutom Magmas har motståndarna till skolsvenska en klar ledning.

Olika enkäter om skolsvenskan ger olika resultat.

Magmas undersökning på skalan helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt, vet inte, delvis av annan åsikt, helt av samma åsikt. Övriga på skalan ja, vet inte, nej.

Överraskning för Taloustutkimus

Vid Taloustutkimus kommer det som en överraskning att frågorna om skolsvenska har lett till så pass olika resultat. Enligt forskningschef Juho Rahkonen är de två största förklaringarna troligen svarsalternativen och frågans formulering.

- Magmas fråga är ställd åt andra hållet; "borde svenska vara obligatoriskt också i framtiden?". Det är enklare att svara "ja" eller "samma åsikt" än att vara av annan åsikt. I Yles och Finskhetsförbundets mätning innebär ett "ja" att man är emot en obligatorisk skolsvenska. Vi borde kanske upprepa frågan åt andra hållet, säger han.

Rahkonen fäster sig också vid att svarsalternativens skala är olika. I Yles och Finskhetsförbundets mätningar är det en ja/nej-fråga medan Magma ger alternativen helt eller delvis av samma eller annan åsikt.

- Då fördelar sig svaren oftast något jämnare än på en ja/nej-skala, säger han.

Stor spridning på övriga frågor om svenskan

Utöver skolsvenskan är det också andra svenskrelaterade frågor som har varit uppe i olika opinionsmätningar. Frågorna är ställda på rätt olika sätt och också inom resultaten finns det en stor spridning. Med Finskhetsförbundets frågeställning är flest människor villiga att avskaffa svenskan som nationalspråk.

Grafik.

Alla fyra mätningar har gjort av Taloustutkimus. De tre förstnämnda är från 2013 och den fjärde från 2011.

Formuleringarna övervakas

Trots de att liknande frågor kan vara rätt olika formulerade vidhåller man ändå vid Taloustutkimus att kvalitetskriterierna är höga. Enligt forskningschef Rahkonen övervakar de formuleringarna och fäster uppmärksamhet vid hur de kan påverka svaren.

- Självfallet är det den betalande kunden som har det sista ordet men vår expertis används alltid i formuleringen av frågorna, säger han.

Läs också:

Diskussion om artikeln