Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nederländerna lockar finländska skattesmitare

Från 2014
Uppdaterad 08.01.2014 19:38.
Fortums huvudkontor i Esbo

Finländska bolag använder sig i stor skala av dotterbolag som är registrerade i skatteparadis, som till exempel Nederländerna, för att minimera de skatter som betalas i Finland. Det kommer fram i den rapport om finländska bolags skatteplanering, som medborgarorganisationen Finnwatch publicerar idag.

- Mest överraskande är hur stor del av investeringarna från och till Finland som kanaliseras via holding-bolag, speciellt via Nederländerna, som hör till Finlands viktigaste handelspartners. Största delen av det här investeringsflödet kommer inte från egentlig verksamhet i Nederländerna, utan landet används bara som en mellanstation, berättar forskaren Matti Ylönen, som har gjort rapporten för Finnwatch.

Landet är skattemässigt attraktivt eftersom det är ett EU-land och har många förmånliga skatteavtal med andra länder. Dividend- och ränteintäkter är skattefria, om de härstammar från dotterbolag i utlandet. Också vinster från immateriella tjänster som olika slag av patent, beskattas mycket lindrigt. Många av de finländska bolagens skattearrangemangen sker via holdingbolag.

- Traditionellt har det varit populärt att ett holdingbolag beviljar ett lån till ett annat koncernbolag som finns i ett land med en högre beskattning. På så sätt får man kostnader (räntor redn.anm.) som betalas till holding-bolaget, som beskattas lindrigare, beskriver Ylönen.

Vårdbolag och statsägda bolag

I Finland har man kommit åt en del av det här problemet tack vare en lagändring som trädde i kraft ifjol. Också finländska vårdbolag har försökt kringgå beskattning på det här viset.

- Mehiläinen, Attendo samt Terveystalo är exempel på sådana som har stora koncernlån, som de har lyft av andra bolag inom koncernen, vilket har gjort att verksamheten i Finland har varit mycket skuldsatt, säger Ylönen. Det betyder att de här bolagen i praktiken har kunnat undvika en betydande mängd skatter.

Ser man på andra finländska bolag nämner Finnwatch rapport också statsägda och delvis statsägda bolag som Fortum och Stora Enso. Fortum har gått in för så kallad frivillig skatterapportering för att öppet redovisa sina skatter. Den här frivilliga rapporteringen fungerar ändå inte, eftersom Fortum inte överhuvudtaget har behandlat sina holdingbolag i Luxemburg och Nederländerna. Man kunde kräva mera av statsbolagen, anser Ylönen.

- Statsbolagen borde enligt regeringsprogrammet föregå med gott exempel då det gäller rapporteringen, säger Ylönen.

Rapporten finns på Finnwatch hemsida

"En fråga om skattemoral"

EK kritiserar rapport om skatteplanering