Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ungdomshem väcker känslor i Ingå

Från 2014
Uppdaterad 09.01.2014 11:06.
Västerkulla är en möjlig plats för ett ungdomshem i Ingå.
Bildtext Den planerade tomten är i skogspartiet till vänster om bostadsområdet på Västersvängen.

Planerna på att låta ett företag bygga ett ungdomshem i Ingå väcker känslor. Invånare i småhusområdet i Västerkulla i Ingå samlar namn mot projektet och skriver anonyma insändare om hur idyllen i Västerkulla är hotad.

Programmet är inte längre tillgängligt

Det är det finländska företaget MilaPros dotterbolag Care Component som önskar bygga ett ungdomshem eller stödboende för unga och en tomt i Västerkulla har ansetts vara möjlig för ändamålet. Det har fått en del Västerkullabor att resa ragg.

I flera insändare i tidningen Kirkkonummen Sanomat har mestadels anonyma skribenter upprörts över tanken på ett ungdomshem i småhusområdet Västerkulla i Ingå. De är rädda för de möjliga problem som eventuellt kunde uppstå i samband med ett stödboende för ungdomar.

Undervisning på ungdomshemmet

Stödboendet skulle ha en egen lärare som dock skulle vara knuten till kommunens skolväsende trots att klasserna 7-9 inte finns i Ingå.

Undervisningen skulle ske på enheten och de kostnader som uppstår skulle täckas av statsunderstöd understöd från klienternas hemkommuner.

Mera fakta behövs

Marie Bergman-Auvinen (SFP) säger att kommunstyrelsen inte ännu kan behandla ärendet eftersom det inte ännu finns tillräckligt med fakta på bordet. Styrelsen har ändå tidigare förhållit sig positivt till ett sådant hem medan bildningsnämnden varit mer kritisk.

- Det är ju frågan om ett hem med personal dygnet runt så jag ser inte att det är ett problem, säger Bergman-Auvinen och tillägger:

- Om de här ungdomarna skulle få för sig att söka sig bort därifrån skulle de knappast stanna i Ingå.

Ungdomar från Helsingfors

Folk har frågat sig varför de här ungdomarna inte kan bo i Helsingfors därifrån de kommer, men en idé är just att de ska få distans till de gäng de tidigare rört sig i men ändå finnas på ett rimligt avstånd från sina riktiga hem som de besöker om veckosluten.

Socialdemokraten Soile Gustafsson hör till dem som är mycket tveksam till projektet. Hon säger att hon förstår de oroliga Västerkullaborna och tycker att det i dag finns tillräckligt med utmaningar speciellt för finska skolan i Ingå.

Andra platser än i Västerkulla

Kommundirektör Jarl Boström berättar att det också finns andra alternativ än tomten i Västerkulla. De befintliga byggnaderna Ingahemmet och Solberg skola har redan förkastats som alternativ.

Hurdant ungdomshem?

Det planerade ungdomshemmet skulle vara avsett för 14-21 barn i åldern 12-18 år som av olika orsaker inte kan gå i vanlig skola. Vd för Care Component, Mika Ingi är van vid att verksamheten orsakar just sådan här ”inte på min bakgård"–debatt.

- Det typiska är att folk tycker att vi gör ett värdefullt arbete men att vi helst får göra det någon annanstans, säger Ingi.

Enligt honom har det inte kommit några klagomål från grannarna på de andra motsvarande enheter företaget har.

Verksamheten i ett nötskal

Och vad är det då som verksamheten går ut på? Verksamheten är inte tänkt för ungdomar från trakten utan uttryckligen från Helsingfors dit de kunde återvända under veckosluten i mån av möjlighet. Det är frågan om ungdomar som har olika slags svårigheter med sin skolgång och med att arbeta i grupp. Verksamheten styrs av vårdare och dagtid finns det lärare på plats.

Ungdomarna rör sig inte i grannskapet ensamma om de inte har vårdarnas förtroende. Vårdmetoden går bland annat ut på att bryta den negativa fokuseringen på barnens problem.

Ingås krona

På boendet inför man en egen valuta, t ex Ingås krona, och med den kan vårdpersonalen belöna barnen och uppmuntra dem att göra rätt val.

- Om man är en bra idrottare men inte så bra på att läsa får man inte nödvändigtvis betalt för idrottsprestationer utan istället till exempel för att läsa böcker, säger Ingi.

I ”butiken” på vårdenheten kan man sedan lösa in presentkort för att till exempel gå på bio eller köpa något man önskar sig. På det sättet försöker man styra in barnen på en bättre inriktining.

Enlig Mika Ingi kunde företaget sysselsätta omkring tjugo personer och använda upp till 300 000 euro per år på verksamheten i frågan om anställningar och utgifter för verksamheten.