Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Följ med ditt barns tillväxt på nätet

Från 2014
Uppdaterad 10.01.2014 22:51.

I en dryg vecka har föräldrar kunnat följa med sina barns tillväxtkurvor på nätet. Med tjänsten Kasvuseula kan föräldrar mata in värden från rådgivningsbesöken, men också egna mätningar hemifrån.
Den Teknologiska forskningscentralen VTT har utvecklat en gratis tjänst för att föräldrar ska kunna märka avvikelser i barnens tillväxt. Tjänsten ska inte diagnostisera eller ersätta hälsovård, men kan förebygga allvarliga sjukdomar.

- I framtiden kommer individernas ansvar över den egna hälsan att framhävas, men det kommer inte att ersätta rådgivningsbesök eller skolhälsovård, poängterar VTT:s kundchef Kari Kohtamäki. Föräldrarna fyller själva i mätvärden i en rosa ruta som liknar barnrådgivingskortet. Verktyget ser användarvänligt ut och för att skapa ett konto krävs bara en e-postadress.

VTT demonstrerar verktyget med värden för ett barn som lider av Turners syndrom. Det syns tydligt på tillväxtkurvan att barnet har brist på tillväxthormoner. Om barnet inte växer normalt uppmanar tjänsten till att kontakta hälsovården för fortsatta undersökningar.

Ett användarvänligt verktyg

Det har också tidigare funnits information om barnens tillväxt på nätet, men inte i samma utsträckning och enligt de rådande tillväxtkurvorna. VTT har utvecklat tjänsten i samarbete med hälsovårdsbranschens experter.

Förutom längd- och viktkurvor beräknas också barnets kroppsmasseindex, BMI-värdet. Fastän det blir lättare att hålla koll på barnets tillväxt är det inte meningen att föräldrar ska gå till överdrift.

- Det är viktigt att föräldrarna inte blir hysteriska över lindrig övervikt. Det är de betydande avvikelserna som kan indikera sjukdomar, säger Kohtamäki.

Dagens barn är längre

I dag är det vanligt att barn växer så snabbt på längden att vikten inte hinner med. Det tar inte de tidigare tillväxtkurvorna i beaktande, vilket skapar onödig oro bland föräldrar.
Nya tillväxtkurvor blev klara år 2011, men det tar tid att uppdatera datasystem. Hälften av Finlands barnrådgivningsanstalter använder ännu de 50 år gamla kurvorna.

Individuell hälsoinformation samlas på ett konto

Det är bara den registrerade som har tillgång till mätvärden på Kasvuseula, men det är möjligt att ge sin läkare rätt att ta del av informationen. När barnet blir myndigt kan hen själv ta sitt konto i bruk.
Kasvuseula ingår också i databasen Taltioni, som samlar information från olika hälsotjänster. Mätvärdena från Kasvuseula kan alltså sparas på ett gemensamt Taltioni-konto. Taltioni är avgiftsfri tjänst avsedd för alla.