Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pengar från FN-Steels konkursbo fördelas

Från 2014
Uppdaterad 14.01.2014 08:47.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Egentliga Finlands tingsrätt har nu slagit fast hur de 90 miljoner som finns i FN-Steels konkursbo ska fördelas.

Sammanlagt har FN-Steels konkursbo över 90 miljoner i skulder. Enligt konkurslagstiftningen ska de som har pant eller inteckningar prioriteras då egendom och pengar fördelas.
Det är koncernen Paul Wurth med fordringar på 8 miljoner euro som i första hand får ut sin del tack vare fastighetpantsättning men också Sulzer Pumps, Nordea Rahoitus, Neste och exempelvis Österströms Logistics har panträtt i egendomen till den del som gäller lösöre.

Efter de högprioriterade är följande grupp i tur och det är de som har företagsinteckningar, men för deras del prioriteras bara hälften av summan. Hit hör bland annat Finnvera med fordringar på 10 miljoner och Nordea Bank med över 5 miljoner. Företaget HS Holdings BV vill också ha sammanlagt nästan 16 miljoner.

310 företag och privatpersoner efter de högprioriterade

Först efter de här prioriterade grupperna fördelas sedan pengar och egendom till resten av fordringsägarna. Med på den så kallade utdelningsförteckning som nu fastställts i Egentliga Finlands tingsrätt finns då ytterligare 310 företag och privatpersoner som har fordringar på sammanlagt 65 miljoner euro. Till dem fördelas pengarna proportionerligt enligt hur stor fordringarna är.

Till de största fordringsägarna i den här gruppen utan så kallad förmånsrätt är Skattförvaltningen (18 miljoner) pensionsbolaget Varma (3 miljoner euro), Birkalands NTM-central (2 miljoner), Alstrom Finland (1,5 miljoner), Pöyry (1,1 miljoner), Fjäder Group (1 miljon), Luossavaara - Kirunavaara Ab (8 miljoner), Abb (6 miljoner), Polski Koks (2 miljoner). Paul Wurth Refractory & Engineering GmbH (1,1 miljoner).

Av de här 310 företagen finns flera med koppling till Åboland. Nordkalk har fordringar på 588 000 euro, Resobaserade metallföretaget Sepät Oy har 260 000 att få och transportföretaget Wendelin från Kimitoön har fordringar på 110 000 euro. Övriga åboländska företag med fordringar är bland annat företaget Industri- och fartygssanering Hans Langh (34 000), Åbo Akademi (30 000), FMA Sören Ekholm (21 000), Kimitöns vattenverk (20 000), Forss & Sundström Ab (17 000), J Forsbom (17 000), Kaj Lindroos Maansiirto (13 000).

Också tidigare anställda på FN-steel har fordringar med på listan för cirka en miljon euro. Anders Moliis-Mellberg som var vice vd för FN-steel har fordringar på cirka 800 000 euro, summan består av bland annat lön och pension.

Ännu fler fordringsägare

Lagen ger också de som i sin tur hade skulder till FN-Steel en möjlighet att kvitta skulderna med varandra, vilket en del företag har utnyttjat. De största summorna på flera hundra tusen euro står Tullstyrelsen och Aga för.

FN-Steels fordringsägare är ändå ännu fler än det här, men de som inte alls har någon möjlighet att få något finns inte med i utdelningsförteckningen som idag (9.1.) fastställdes i rätten. De oklara fallen (19 till antalet) har inte heller tagits med, de avgörs bland annat i domstol. Ytterligare finns 11 fordringsägare som har efterbevakning, det vill säga sådana krav som inte lämnats in före den sista så kallade bevakningsdagen.

FN-steel i konkurs - katastrof för Dalsbruk och Hangö