Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Klasslärarutbildning i Helsingfors hotar inte PF

Från 2014
Bildtext Rektor Jorma Mattinen vid Åbo Akademi
Bild: Yle/Alexander Uggla

Åbo Akademis rektor, Jorma Mattinen, tror inte att en tvåspråkig klasslärarutbildning i Helsingfors skulle påverka pedagogiska fakulteten i Vasa nämnvärt. Eftersom antalet sökande till klasslärarutbildningen är stort skulle det knappast bli brist på studerande tror han.

- Vi har högt söktryck i Vasa, så vi klarar oss nog i konkurrensen på den fronten, säger Mattinen.

Det är mellan 200 och 300 personer som årligen i första hand söker till klasslärarutbildningen i Vasa. Av dem antas mellan 20-25 procent. Av de som tas in är omkring 30 procent från södra Finland där man alltså har brist på kompetenta lärare på svenskt håll.

Inte otänkbart att återuppta utlokaliserad lärarutbildning

För några år sedan hade Åbo Akademi en utlokaliserad klasslärarutbildning i Helsingfors för att råda bot på lärarbristen i södra Finland. Utbildningen upphörde 2009. Rektor Jorma Mattinen ser det ändå inte som någon omöjlighet att den utlokaliserade utbildningen skulle tas upp på nytt.

- Vi är öppna till alla alternativ, men det är förstås en ekonomisk fråga. I höstas skulle man få pengar för det här men beslutet flyttades fram till våren, så finansieringssidan är helt öppen, säger Mattinen.

Den klasslärarutbildning som Helsingfors universitet planerar skulle fokusera på undervisning i flerspråkiga och tvåspråkiga miljöer. Målet skulle vara att ge lärarna färdighet att undervisa två och flerspråkiga elever. Enligt Jorma Mattinen är också de klasslärare som utexamineras från Åbo Akademi kompetenta att ta hand om tvåspråkiga elever.

- Vi satsar på svensk lärarutbildning men nog tror jag att våra lärare är kompetenta att ta hand om också tvåspråkiga miljöer, säger Mattinen.

Universitetssamarbete är ett alternativ

Från politiker håll uppmanar man Åbo Akademi och Helsingfors universitet att komma överens om hur klasslärarutbildningen skall ordnas. Ett samarbete universiteten emellan lyfts fram som ett alternativ. Jorma Mattinen ställer sig positivt till tanken på samarbete.

- Åbo Akademi har lärarutbildningsansvaret det är helt klart, men vi är öppna för alltmöjligt samarbete. Vi har traditionellt jättebra samarbete med Helsingfors universitet. Ett exempel på det är barnträdgårdslärarutbildningen som vi har på gång tillsammans med Helsingfors universitet och som går vidare. Det är en modell, säger Mattinen.

Den tvåspråkiga klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet kunde påbörjas tidigast 2016.

Läs också:
PF kan få konkurrent