Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mera konst till Västra Åstranden i Borgå

Från 2014
Uppdaterad 13.01.2014 14:51.
Bildtext Konstfabriken är naveln i konstskapandet på Västra Åstranden.
Bild: YLE/Stella Brunberg

Borgå planerar att kräva att alla byggbolag som köper mark för att bygga på Västra Åstranden också ska skapa ett konstverk gjort av en professionell konstnär. Det som gör det möjligt för Borgå att ställa sådana här krav är att Borgå själv äger marken och kan slå fast villkoren i köpebrevet.

Målet är att konsten ska bli en del av vardagen inte bara i Konstfabriken utan på hela Västra Åstranden. Borgå stad behöver inte satsa egna pengar på att köpa in konst, utan det är byggbolagen som finansierar den.

Stadsplaneringschefen i Borgå Eero Löytönen förklarar att det känns naturligt med konst just på Västra Åstranden då Konstfabriken har varit generator för områdets utveckling. I Konstfabriken finns både konstnärsateljéer och utställningsutrymmen för konst samt artoteket Konsta.

Bostädernas värde ökar

Byggbolag har ganska långt ändrat sin åsikt till konst i samband med byggen. De har också själva under de senaste åren förstått att konst förbättrar miljön i området därmed höjer på bostädernas värde.

Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Konsten i Västra Åstranden ska vara modern och nyskapande. Meningen är att det ska vara menningsfull för betraktaren också om femtio år. Det kan handla om många olika typer av konst: allt från skulpturer och målningar till miljökonst och konst som en integrerad del av arkitekturen.

Borgåkonstnärer nöjda

Borgåkonstnärerna ser det här som en ytterst stor möjlighet att profilera sig och få sin konst mera synlig för allmänheten. Konstnär Ylva Holländer påpekar att det är mycket krävande att göra konst som passar in i en viss miljö. Konstverket ska också hålla för klimatets påfrestningar och inte behöva underhållas. Kraven är stora och därför ska konstverken göras av professionella konstnärer, säger Holländer.

Bildtext Ylva Holländers och Kirsi Kaulanens skulptur finns redan nu på Västra åstranden
Bild: Yle/Carmela Walder

För Ylva Holländer är konsten en viktig del av vardagen och hon säger att det är viktigt för varje människa att komma i kontakt med konst. Hon är mycket glad för att satsningen på konst i bostadsmiljön på Västra Åstranden gör det möjligt för alla och envar att njuta av konst i vardagen.

Konsultbolag behövs

Borgå klarar inte av att själv hjälpa byggbolag att välja konstnärer och att få byggbolag och konstnärer att samarbeta. För det här behövs ett konsultbolag, säger stadsplaneringschef Eero Löytönen.

Bild: YLE/Stella Brunberg

Borgå har valt konsultbolaget Frei Zimmer att förverkliga satsningen. Det är viktigt att fungera som tolk mellan byggbolagen och konstnärerna för att de har svårt att förstå varandras verklighet, säger konsult Tuula Lehtinen. Ett bygge ska förverkligas inom en viss tidtabell som konstnären måste anpassa sig till.

Konsult Tuula Lehtinen pratar inte bara om konst som en del av arkitekturen utan också om work shops och konstfestivaler på Västra Åstranden. Hon talar till exempel om Street Art-evenemang.

Under våren startar arbetet med att slå fast grundprinciperna, till exempel hur Borgå ska slå fast vilken summa ett byggbolag ska använda för att satsa på konst. Snart startar också diskussionen med konstnärerna i Borgå om vad de vill ha för konst till området, sen går satsningen vidare stegvis.