Hoppa till huvudinnehåll

Sluta panta

Därför skall du våga misslyckas

Från 2014

Snubblade härom dagen över en artikel gällande att misslyckas i arbetslivet - och varför detta är viktigt. Budskapet i artikeln var att vi skall våga misslyckas, för att komma vidare, för att utvecklas och lära oss nytt. Och samma sak gäller väl i skolan, senare i studielivet och säkerligen även i olika relationer vi ingår i.

Om vi inte vågar misslyckas, finns risken att vi stagnerar och fastnar på plats. Artikeln tog upp forskning som visar att de som är rädda för att misslyckas, sänker kraven på sig själv, för att på det sättet upprätthålla sin självkänsla.

Så vad är det som krävs för att man skall våga misslyckas? En accepterande omgivning är säkerligen viktig, att det är ok att misslyckas och att du inte blir klandrad av dina medmänniskor när det händer. Att det är möjligt att tala om misslyckanden och att det finns stöd att få. Våga vara öppen gällande känslorna misslyckandet för med sig.
Det är även viktigt att inte koppla ihop ett bakslag med ditt människovärde. Att du misslyckats i en tentamen, betyder inte att du är ett hopplöst fall! Trots att det kan kännas så just i den stunden.

I stället för att bli krossad av en motgång, kunde man tänka sig att närma sig det från olika håll och synvinklar, vrida och vända och analysera. Okej, vad kan jag lära mig av den här situationen? Och sedan släppa det.

Chatta om temat med Sluta panta-handledarna 13-15.1 kl.19-22. Välkommen!