Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Gratis resekort för dyra för staden

Från 2014
Gammal dam i tofflor sitter i en rullstol
Bildtext De gratis resekorten har speciellt mycket använts av åldringar.
Bild: YLE/Arja Lento

Det finns inte pengar att fortsätta bevilja gratis resekort till funktionshindrade i Helsingfors. Det här konstaterar social- och hälsovårdsverket i planen för vart pengarna ska gå i år.

De funktionshindrades resekort i kollektivtrafiken har varit en långkörare. I juni beslöt social- och hälsovårdsnämnden att slopa resekorten men under hösten behandlades frågan igen. Den drogs ändå bort från föredragningslistan då det blev klart att det i stadsdirektörens budgetförslag finns ett stycke om att slopa resekorten.

Då fullmäktige röstade om årets budget förkastades ett motförslag om att slopa stycket om resekorten. Men på samma möte godkändes en kläm om att utreda om det vore möjligt att använda en del av tilläggsanslagen för att fortsätta med gratis resekort. Nu har social- och hälsovårdsverket utrett det och konstaterar att den nuvarande budgetramen inte möjliggör att fortsätta med gratis resekort. Verket konstaterar också att låginkomsttagare kan beviljas månadskort som en komplettering till utkomststödet med motiveringen att det antas öka självständigheten och aktiviteten.

Genom att dra in funktionshindrades gratis resekort sparar social- och hälsovårdsverket 1 miljon euro.

Kritiken mot planerna på att slopa resekorten har varit hård från de funktionshindrades håll. Verksamhetsledaren för handikappförbundet Tröskeln Kalle Könkkölä sade till Yle Huvudstadsregionen i oktober att beslutet leder till att funktionshindrade i större utsträckning kommer att använda sig av färdtjänst istället för kollektivtrafik och att det blir dyrare för Helsingfors. Dessutom leder beslutet till att funktionshindrades rörlighet begränsas.

I Helsingfors finns det omkring 12 000 funktionshindrade som enligt lagen har rätt till färdtjänst. Ungefär en tredjedel av dem har också haft rätt till gratis kollektivtrafik.

Social- och hälsovårdsnämnden ska i morgon tisdag ta ställning till hur verkets pengar ska fördelas.

Läs också:

Helsingforsfullmäktige sade både ja och nej till gratis resekort
"Helsingfors sparar inte på att dra in funktionshindrades kortförmån"
Helsingfors slopar gratis resekort till funktionshindrade
Helsingfors planerar slopa gratis resekort för funktionshindrade