Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nya tian presenterades

Från 2014
Uppdaterad 13.01.2014 13:15.
Den nya 10-eurossedeln
Bildtext Den nya 10 euros sedeln.
Bild: ECB

På måndagen presenterade Europeiska Centralbanken den nya tioeuros-sedeln i den nya Europaserien. Sedeln kommer att komma i omlopp sommaren 2014.

ECB och de nationella centralbankerna har utvecklat den nya andra Europaserien av säkerhetsskäl. Säkerhetsdetaljerna är uppdaterade och ska göra sedlarna säkrare. Strategin är också att eurosedlarna ska göra livet svårt för förfalskare.

Känna, Titta, Luta

Man kan kolla sedlarnas äkthet via "Känna, Titta och Luta-metoden". En speciell tryckprocess ger pappret den rätta känslan. När man tittar på sedeln mot ljuset syns vattenmärket med porträtt och säkerhetstråden. Om man lutar på sedeln syns ett porträtt av Europa på den silverfärgade remsan och den smaragdgröna siffran visar en ljuseffekt som rör sig upp och ner.

Sju perioder av europeisk kulturhistoria.

De nya sedlarna är en vidareutveckling av de gamla, inte ett nytt koncept. De kommer fortfarande att ha motivet ""epoker och stilar" liksom den första serien men med en del ändringar för att vara anpassade för de förbättrade säkerhetsdetaljerna.

Liksom den första serien kommer sedlarna i den andra serien att visa arkitektoniska stilar från sju perioder i europeisk kulturhistoria men visar inga verkliga monument eller broar.

Stilarna är:
€5: Klassisk
€10: Romansk
€20: Gotisk
€50: Renässans
€100: Barock och rokoko
€200: 18-hundratalet järn- och glasarkitektur.
€500: 1900-talsarkitektur

Slitstarkare sedlar sparar miljön

De nya eurosedlarna kommer också att vara mer slitstarka än i den första serien. De kommer inte att behöva ersättas så snabbt. Det är viktigt, särskilt för 5 eurosedeln, som utsätts för mycket slitage.
Den längre livslängden kommer även att minska sedlarnas påverkan på miljön.

De nya sedlarna kommer att införas stegvis över flera år i stigande ordning och den nya 5-eurosedeln var först - i maj 2013.
Den nya 10-eurossedeln som presenterades på måndagen sätts sen i omlopp efter sommaren 2014.
På grund av man inför de nya sedlarna stegvis och på grund av att varje land har sin egen "kontantcykel" kommer införandet dessutom att ta olika lång tid i olika delar av euroområdet.

Mytologiska Europa gav serien namn

Porträttet av Europa, en gestalt i grekisk mytologi, har inlemmats i några av de nya eurosedlarnas säkerhetsdetaljer. Det är därför de kallas Europaserien.
I grekisk mytologi blev Europa, dotter till en fenisisk kung, förförd av guden Zeus, i en tjurs skepnad, och förd till Kreta. Historien inspirerade grekerna till att använda Europa som en geografisk term.

Läs också: Allt färre sedlar förfalskas i Finland