Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Hårda anklagelser mot finlandssvenska fonder

Från 2014
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
En sjukvårdare med ryggen mot kameran i en sjukhuskorridor.
Bild: Yle

På tidningen Kauppalehtis nätforum anklagas Svenska kulturfonden och stiftelsen Brita Maria Renlunds minne för att lura till sig det planerade nya barnsjukhusets fastighet på 160 miljoner euro, för en insats på 300 000 euro. Kulturfondens styrelseordförande Björn Teir är besviken över beskyllningarna.

Bakgrunden är uppgifter om vem som egentligen äger det nya barnsjukhuset, när det väl står färdigt. Sjukhusfastigheten blir nämligen i stiftelsen för Nya barnsjukhusets ägo, med Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt som hyresgäst.

Björn Teir
Bildtext Kulturfonden har inget inflytande i nya Barnsjukhuset, säger styrelseordförande Björn Teir.
Bild: Yle/Juha Silander

Anonyma nätskribenter menar att de finlandssvenska fonderna drar den största nyttan, genom att enbart ha satsat ett litet grundkapital i stiftelsen Nya barnsjukhuset, för att få en hel sjukhusfastighet. Liknande beskyllningar har riktats mot fonderna på andra nätforum. Björn Teir säger att det är ett soklart missförstånd.

-När vi gav grundkapitalet på 300 000 euro, så gjorde vi det som en engångssatsning, som vi visste att inte ger oss någonting i gengäld. Utom det, att vi vet att vi har varit med om att dra ett strå till stacken för att få ett nytt barnsjukhus.Vi får ingen avkastning och inget inflytande i något av organen. Där skiljer sig ett grundkapital i en stiftelse helt från någon typ av aktiekapital i ett bolag.

Är du överraskad över att den här frågan dyker upp?

-Kanske inte, men lite besviken nog över att man i det här landet, år 2014, skall behöva ta del av en sådan här diskussion. Vi gjorde vår satsning ur en av våra specialfonder för medicinsk forskning - ett fungerande barnsjukhus är en förutsättning för att vi också i framtiden skall ha framgångsrik pediatrisk forskning i det här landet. Och för att ta hand om de svagaste och det är barnen. När det sedan görs till någon typ av språkfråga, så blir jag själv nog besviken. Pengar talar inte här ett språk.

Teir: HNS gynnas av att sjukhuset ägs av stiftelse

Björn Teir förstår heller inte kritiken mot att sjukhusfastigheten skulle ägas av den privata stiftelsen, med HNS som hyresgäst.

- Själv har jag inget emot att en privat stiftelse äger en fastighet där det bedrivs offentlig verksamhet i form av ett barnsjukhus. De som har haft någonting med sjukhusmiljön i Mejlans att göra, så kan också själva se att det t.o.m kanske kunde skötas bättre den här vägen. Också för HNS kan det vara bättre. Som hyresgäst kan man ju kräva att utrymmena skall vara i skick och då blir det stiftelsens uppgift att sköta om det.

Teir menar att det är vanligt med sådana arrangemang i Sverige.

- Där ägs så gott som alla landstingens sjukhus av privata fastighetsinvesterare, och så hyr man dem till landstingen. Att ge god vård förutsätter inte att man äger fastigheten där vården ges.