Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Missnöje i Larsmo över statsandelsreformen

Från 2014
Uppdaterad 14.01.2014 06:48.
Carola Löf vid skrivbordet
Bildtext Carola Löf begrundar förslaget till nya statsandelar
Bild: YLE/Patrik Enlund

Det är konstigt att svenska språket och friska åldringar ska ge lägre statsandelar. Det säger tf. kommundirektör Carola Löf i Larsmo. Larsmo hör till de stora förlorarna i förslaget till statsandelsreform och kommunen kommer att kräva ändringar i sitt utlåtande till finansministeriet.

I Österbotten hör Larsmo och Närpes till de stora förlorarna i den planerade statsandelsreformen. Larsmo tappar 188 euro per invånare och Närpes 207 euro per invånare. För Larsmos del handlar det om ett bortfall på 900.000 euro per år.

Larsmo missnöjt med statsandelsreformen

Programmet är inte längre tillgängligt

Tf. kommundirektör Carola Löf i Larsmo har svårt att acceptera de nya kriterierna. Som exempel tar hon det faktum att kommunen är enspråkigt svensk. Enligt de nya koefficienterna får enspråkiga kommuner lägre statsandel med motiveringen att driften är billigare än i tvåspråkiga kommuner.

- Det gäller inte Larsmo där svenska läromedel i skolorna ofta är dyrare än i finska kommuner, säger hon.

Löf förundrar sig också över att kommuner med relativt många friska åldringar ska få lägre statsandel än tidigare. Dit hör Larsmo.

- Det lönar sig inte att satsa pengar på förebyggande vård om man vill ha högre statsandelar.

Den tredje förlusten gör kommunen genom att den ratas som skärgårdskommun. Man ska numera ha fast bosatta på någon holme för att få skärgårdsstöd, och rent formellt har ju inte Larsmo det, konstaterar Löf. Visserligen är kommunen uppbyggd på holmar men de förbinds med broar och då räknas man inte.

- Men vägar, broar och vatten- och avlopp är fortfarande besvärliga och dyrare att ordna i Larsmo.

Kan tvingas höja skatten

2015 ska de nya statsandelarna träda i kraft. Nu ska kommunerna få ge sin åsikt och i vår kommer lagförslaget upp i riksdagen. Går lagen igenom som den är skriven nu blir det för Larsmos del en stegvis minskning av statsandelarna under tre år.

Hur bortfallet på 900 000 euro ska kompenseras är svårt att se i dag. Tar man ut det på skatten handlar det om en höjning på 1,25 procentenheter.

- Förändringarna drabbar mindre kommuner mera än större kommuner, men det å andra sidan är logiskt med tanke på vad som händer i Finland just nu, säger Löf.

En jämförelse visar att grannen Jakobstad vinner 67 euro per invånare. Pedersöre som är dubbelt större än Larsmo kommer att få sju euro mer per invånare.