Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Föravtal hägrar mellan Hangö stad och FN-steels konkursbo

Från 2014
Uppdaterad 06.11.2014 15:08.
Hamnen i Koverhar
Bildtext Hamnen i Koverhar kan i framtiden få nytt liv om Hangö stad köper området.
Bild: Hans-Erik Nyman

Hangö stad vill köpa bland annat hamnen och ett 500 hektar stort markområde i Koverhar i Lappvik där den nedlagda stålfabriken finns. Staden och FN-steels konkursbo är nu nära ett föravtal, men stadsstyrelsens ordförande Jouko Kavander, SDP, vill ännu inte i det här skedet avslöja vad prislappen ligger på.

Orsaken till varför föravtalet inte ännu är undertecknat är för att parterna inte kan komma överens om vem som ska ansvara för miljön på området.

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Nylands närings- trafik och miljöcentral kräver att läget vid de gamla avstälpningsplatserna följs med i 30 år.

Hamnen intresserar mest

Staden är inte intresserad av det specifika 70 hektars området där den gamla stålfabriken står. Däremot skulle staden vilja köpa hamnområdet för att kunna utvidga Hangö hamns verksamhet. I nuläget kan staden inte ta emot bulklast på grund av hamnens placering mitt i staden - dit endast packade varor får transporteras.

200 av 500 hektar av området är planlagt som fabriksområde och det är där staden kunde försöka få ny industri att etablera sig.

- På det här viset kunde vi få Hangö framåt och lite mera liv i Lappvik, säger Jouko Kavander.

På markområdet som staden är intresserad av finns bland annat järnvägen, en vattentäkt och ett reningsverk. Området mellan järnvägen och landsvägen är viktigt för vattenverket.

Hangö har nog råd

Kavander (SDP) anser att Hangö stad nog har råd att genomföra en så stor investering. Enligt honom är det tänkta köpet för affärsverksamhet och kommer inte att orsaka massor med driftkostnader i budgeten. Dessutom kommer största delen av köpesumman att belasta bolaget Hangö hamns ekonomi.

En annan tanke som staden har med området är att om staden i framtiden vill ha markområden i till exempel Täktom för bostäder så kan staden byta med den som är villig. Personen kunde då få skogsmark i Koverhar i utbyte.

Innan ett avtal om köp kan göras upp mellan FN-steels konkursbo och Hangö stad måste planerna godkännas såväl i stadsstyrelsen som i fullmäktige.

Läs också: Polisundersökning gällande FN-steels ledning går vidare.

Diskussion om artikeln