Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

De vände kappan i Guggenheimfrågan

Från 2014
Uppdaterad 15.01.2014 20:47.
Guggenheim-museet i Bilbao
Bildtext Frank Gehry som har planerat Guggenheim i Bilbao (bilden) har i en intervju för HS sagt att han deltar i arkitekturtävlingen.
Bild: LUIS TEJIDO/EPA

Skulle resultatet i Svenska Yle:s valkompass innan kommunalvalet 2012 ha hållit streck skulle Guggenheimprojektet ha fallit i stadsstyrelsen i Helsingfors med rösterna 13-2. Men i stället valde stadsstyrelsen i måndags med rösterna 10-5 att reservera en tomt för ett museum och ordna en arkitekturtävling.

I valkompassen fanns påståendet "Diskussionerna om Guggenheimmuseet borde återupptas". 13 av stadsstyrelsens nuvarande ledamöter var helt eller delvis av annan åsikt med påståendet medan 2 ledamöter var delvis eller helt av samma åsikt. Jasmin Hamid (Gröna) ersatte Tuuli Kousa (Gröna) på mötet. Kousa svarade i valkompassen att hon vill återuppta Guggenheimdiskussionen, medan Hamid svarade att hon inte vill.

Så har åsikterna ändrats om Guggenheim

Först står hur ledamöterna besvarade påståendet "Diskussionerna om Guggenheimmuseet borde återupptas" i valkompassen inför kommunalvalet 2012. Sedan står hur de röstade i måndags i frågan om att reservera en tomt för en arkitekturtävling.

De har ändrat åsikt:

Juha Hakola (Saml): delvis av annan åsikt - ja
Lasse Männistö (Saml): delvis av annan åsikt - ja
Laura Rissanen (Saml): delvis av annan åsikt - ja
Tatu Rauhamäki (Saml): delvis av annan åsikt - ja
Jasmin Hamid (Gröna): delvis av annan åsikt - ja
Emma Kari (Gröna): helt av annan åsikt - ja
Erkki Perälä (Gröna): helt av annan åsikt - ja
Hannu Oskala (Gröna): delvis av annan åsikt - ja
Marcus Rantala (SFP): delvis av annan åsikt - ja
Pilvi Torsti (SDP): delvis av samma åsikt - nej

De har inte ändrat åsikt:

Arja Karhuvaara (Saml): delvis av samma åsikt - ja
Jussi Halla-aho (Sannf): delvis av annan åsikt - nej
Osku Pajamäki (SDP): helt av annan åsikt - nej
Tarja Tenkula (SDP): helt av annan åsikt - nej
Sirpa Puhakka (VF): helt av annan åsikt - nej

Av de ledamöter som i stadsstyrelsen i måndags röstade för en tomtreservering och en arkitekturtävling är det bara Arja Karhuvaara (Saml) som också innan kommunalvalet tyckte att Guggenheimdiskussionerna bör återupptas. Pilvi Torsti (SDP) var då inne på den linjen, men röstade ändå mot en tomtreservering i måndags.

- Orsaken till att jag svarade så där då beror på att jag ville att fullmäktige skulle ha behandlat frågan. Det kravet kom jag också med nu, men majoriteten motsatte sig, säger Torsti.

Kari: Jag är ingen kappvändare

De grönas samtliga ledamöter som deltog i stadsstyrelsemötet i måndags var emot att återuppta diskussionen innan valet, men röstade nu för att gå vidare med projektet. Gruppordförande Emma Kari säger att hon svarade på frågan i valkompassen utgående från det gamla Guggenheimförslaget.

- Jag förhöll mig oerhört kritisk till det förslag som behandlades under den förra valperioden och jag ansåg att det inte var någon idé att nya fullmäktige skulle behandla det förslaget på nytt. De stora problemen då var hur finansieringen skulle skötas och att stadsmuseet var kopplat till Guggenheimprojektet, säger Emma Kari.

Hon säger att hon fortfarande är försiktigt kritisk till Guggenheim, men att gruppen nu ändå fattat beslut om att gå vidare med processen.

- Eftersom stadsmuseet är nu inte en del av projektet och finansieringen till stora delar sköts med privata medel beslöt vi att vi stöder förslaget. Beslutet att genomföra arkitekturtävlingen binder dessutom inte staden överhuvudtaget och det här betyder inte att De gröna stöder byggandet av ett Guggenheimmuseum, konstaterar Kari.

Men ser du dig själv som en kappvändare?

- Det ser jag inte att jag är. Jag förhåller mig fortfarande kritiskt till projektet och har inte aktivt agerat för att ta med projektet på den politiska agendan, säger Kari.

Rantala: Vi måste ta ställning då en fråga dyker upp

SFP:s Marcus Rantala hör också till dem som nu röstade ja trots att han innan kommunalvalet inte ville återuppta Guggenheimdiskussionen.

- Det här är ett annat förslag än det förra. Det här förslaget har många nya element, bland annat ekonomiska. Placeringen av museet är dessutom en annan nu, säger Rantala.

Men ser du det inte som förvirrande ur väljarsynvinkel om man svarar innan ett val att diskusssionen om Guggenheim inte borde återupptas men sedan då frågan behandlas röstar man ändå för att gå vidare med projektet?

- Jag kan förstå att man kan tycka att det är märkligt. Men vi måste ta ställning till det eftersom Guggenheimstiftelsen har lämnat in en ny ansökan. Staden har inte varit aktiv själv med att få in en ny ansökan.

Samlingspartiets Lasse Männistö motsatte sig också innan valet att Guggenheimdiskussionen ska återupptas men röstade nu för en tomtreservering och arkitekturtävling.

Jag tror inte att någon kommunalvalskandidat i samband med att de besvarade frågan tog ställning till allting som innehåller namnet Guggenheim. Det vore märkligt om vi inom staden förbjöd en internationell aktör att komma med förslag.

- Jag svarade på valkompassen med tanke på det gamla Guggenheimförslaget och kände inte då till att stiftelsen kommer med ett nytt förslag.

Påståendet i valkompassen tog ändå inte ställning till ett specifikt förslag utan var mer allmänt hållen om åsikten kring ett Guggenheimmuseum.

- Jag tror inte att någon kommunalvalskandidat i samband med att de besvarade frågan tog ställning till allting som innehåller namnet Guggenheim. Det vore märkligt om vi inom staden förbjöd en internationell aktör att komma med förslag. Det skulle i grund och botten kännas konstigt också därför att aktören är en av de mest kända konstmuseer i hela världen.

Männistö påpekar att det nya förslaget är fullständig olikt det förra och hänvisar till tre punkter. Han säger att stadens konstmuseum nu inte är kopplat till Guggenheim, att platsen för museet har ändrats och att finansieringsmodellen nu ser annorlunda ut eftersom licensavgiften nu ska betalas med privata medel och i övrigt står andra än Helsingfors stad för stora delar av kostnaderna.

Stadsstyrelsen beslöt i måndags att göra en egen utredning om vilken inverkan ett museum skulle ha. Männistö ser det som självklart att staden lägger resurser på utredningen.

- Det handlar om det största projektet inom den här sektorn i Helsingfors historia. Därför behövs resurser för en utredning så att vi beslutsfattare har all information som behövs då vi ska fatta beslut i ärendet. Jag vill inte själv fatta beslut enbart utgående från Guggenheimstiftelsens egna utredningar.

Yle Huvudstadsregionens genomgång i augusti av hur hela fullmäktige svarade på påståendet att "Diskussionerna om Guggenheimmuseet borde återupptas" visade att hela 68 ledamöter var helt eller delvis av annan åsikt.

Läs också:

Staten satsar flera hundratusen euro på Guggenheim-tävling
Guggenheimprotest blev en flopp
Politikerna ville syna Guggenheimkortet
Helsingfors reserverar Guggenheimtomt
Professor om Guggenheim: Skärp er, politiker!